Avize / IMSP Institutul de Cardiologie

hat-graduate-medical.jpg

14/03/2022

Anunțul  privind susținerea tezei de doctorat

 Se anunță susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent Munteanu Mihaela

Conducător științific: Lucia Ciobanu, dr. hab. șt. med., conf. cercet., IMSP Institutul de Cardiologie, Laboratorul de cardiologie intervențională.

Conducător prin cotutelă: Valeriu Cobeț, dr. hab. şt. med., prof.univ. , USMF „Nicolae Testemițanu”, Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică.

 Membrii Comisiei de îndrumare:

 • Sava Costin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea Phillips, Marburg, Germania, Specialitatea 321.03 Cardiologie;
 • Eleonora Vataman, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șefa laboratorului științific de Insuficiență cardiacă a IMSP Institutul de Cardiologie, Specialitatea 321.03 Cardiologie;
 • Valeriu Istrati, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Specialitatea 321.03 Cardiologie.

 

Membrii Comisiei de Doctorat:

 • Alexandru Carauș, dr. hab. şt. med., prof. cercet., IMSP Institutul de Cardiologie, Specialitatea 321.03 Cardiologie, președinte;
 • Valeriu Cobeț, dr. hab. şt. med., prof. univ., Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică, USMF ,,Nicolae Testemițanu” Specialitatea 321.03 Cardiologie, conducător prin cotutelă;
 • Livi Grib, dr. hab. şt. med., conf. univ., Departamentul Medicină Internă, Disciplina Cardiologie, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Specialitatea 321.03 Cardiologie;
 • Lilia David, dr. hab. şt. med., conf. cercet., IMSP Institutul de Cardiologie, Specialitatea 321.03 Cardiologie.

 

Referenți oficiali:

 • Valeriu Istrati, dr. hab. şt. med., prof. univ., Departamentul Medicină Internă, Disciplina de medicină internă-semiologie, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Specialitatea 321.03 Cardiologie, membru al comisiei de îndrumare;
 • Grigore Tinică, dr. hab. şt. med., prof. univ., Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi, Romania, Specialitatea 321.03 Cardiologie
 • Valentin Gudumac, dr. hab. șt. med., prof. univ., Laboratorul de biochimie, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Specialitatea 03.00.04 – Biochimie

Tema tezei: „Răspunsul inflamator la pacienții cu infarct miocardic acut pe perioada dezvoltării remodelării adaptive și patologice a miocardului”.

Specialitatea: 321.03 Cardiologie

Data susținerii publice: 14.04.2022

Ora: 14.00

Local: Susținerea va avea loc în sala de conferințe a IMSP Institutul de Cardiologie, str.Nicolae Testemițanu, 29/1 în ședința Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat, aprobată prin decizia Consiliului Științific al Consorțiului proces verbal nr.2 din 03.03.2022.

 În corespundere cu prevederile legale ale stării de urgență sanitară, ședința se va efectua în regim mixt (online și prezență fizică).

Pentru participare la ședința se accesează linkul: https://meet.google.com/wtm-vayx-etv

Teza și rezumatele pot fi consultate la adresa electronică:

Teza: http://repository.usmf.md/./handle/20.500.12710/20323

Rezumatul în limba română: http://repository.usmf.md/./handle/20.500.12710/20324

Rezumatul în limba engleză: http://repository.usmf.md/./handle/20.500.12710/20325

Avizele/comentariile/propunerile la teză pot fi transmise la adresa electronică phdschool@usmf.md sau depuse în forma pe hârtie la Școala doctorală în domeniul Științe medicale (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, bir. 214 între orele 9.00-18.00).

 

Informație referitor la pretendentul la titlul științific:

– studii universitare și postuniversitare:

2019 – 2022 – studii doctorale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Programul de doctorat 321.03 – Cardiologie.

2018 – 2022 – studii postuniversitare prin rezidenţiat la specialitatea „Cardiologie”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Republica Moldova,.

2012 – 2018 – studii universitare, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Facultatea Medicina Generală.

 

 1. cele mai relevante publicații:
 • Articole în reviste științifice peste hotare:
 • articole în reviste ISI, SCOPUS și alte baze de date internaționale*
 1. Попович М., Чебану Л., Таку Л., Иванов В., Попович И., Иванов М., Ротару В., Михалчан Л., Кобец В. Кардиопротективный эффект антагониста фактора некроза опухоли альфа при доксорубициновом поражении миокарда. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018; 17(1): 54–60. ISSN 1728-8800 (Print)ISSN 2619-0125 (Online) (IF: 1.145)
 2. Иванов М., Попович М., Чебану Л., Иванов В.,  Попович И., Кобец В.  Предикторная значимость маркеров воспаления в отношении паттерна постинфарктного ремоделирвоания миокарда.  Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018; 17(5), 17-24. ISSN 1728-8800 (Print)ISSN 2619-0125 (Online)  (IF 1.145)
 3. Lofredo L., Ivanov V., Ciobanu N., Deseatnicova E., Gutu E., Mudrea L., Ivanov M., Nocella C., Commisotto V., Orlando F., Panunzio A., Palumbro I., Cosenza M., Bartimoccia S., Carnevale R., Violi F. Is There an Association between Atherosclerotic Burden, Oxidative Stress, and Gut-Derived Lipopolysaccharides? In: Antioxidants&Redox signaling. 2020,33:11 https://doi.org/10.1089/ars.2020.8109 (IF: 5,59)
 • Articole în reviste științifice naționale acreditate:
 • articole în reviste de categoria B
 1. Popovici M., Anton E., Ivanov M. Disfuncția coronariană microvasculară: sinteză de aspecte actualizate. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2019, vol.1 (61), 24-33. ISSN 1857-0011.
 2. Plugaru A., Ivanov M., Ivanov V., Ciobanu L. Tratamentul inflamației în ateroscleroză și aterotromboză, între experiment și realitate. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2019, 1(61), 65-78. ISSN 1857-0011.
 3. Plugaru A., Ivanov M., Litvinenco N., Ivanov V., Popovici M. Provocările în managementul pacienților cu NTEMI. Buletinul de științe a Moldovei, Științe medicale. 2020, 1(65), 48-59. ISSN 1857-0011
 4. Plugaru A., Ivanov V., Popovici M., Ivanov M. SCA-NSTE și NSTEMI – lupii în blană de oaie. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2019, vol.1 (61), 44-60. ISSN 1857-0011.
 5. Ivanov M., Plugaru A. Inflamația în patologia coronariană. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2019, vol.1 (61), 79-83. ISSN 1857-0011.
 6. Ivanov M., Tacu L., Todiraș M., Cobeț V. Atenuarea inflamației reduce cardiotoxicitatea doxorubicinii. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2019, vol.1 (61), 208-212. ISSN 1857-0011
 7. Ivanov M. Remodelarea post-infarct a miocardului: mecanisme și predictori. Buletinul de științe a Moldovei, Științe medicale. 2020, vol 1(65), 106 -113. ISSN 1857-0011
 8. Ivanov M., Popovici M., Ciobanu L., Popovici I., Ivanov V., Todiraș M., Cobeț V., Tacu L. Reactivitatea cardiacă post-infarct și efectele antagonistului TNF-α. Buletinul de științe a Moldovei, Științe medicale. 2020, vol 1(65), 113-121. ISSN 1857-0011
 9. Ivanov M., Dumanschi C., Ivanov V., Popovici M. Noi aspecte privind implementarea markerilor de necroză miocardică în infarctul acut de miocard fără elevarea segmentului ST. În: Buletinul de științe a Moldovei, Științe medicale. 2020, 1(65), 140-145. ISSN 1857-0011
 10. Tacu L., Ivanov M., Ciobanu L., Popovici I., Ivanov V., Moraru I., Rotaru V., Cobeț V., Popovici M. Efectele endotelinei 1 în afecțiunea doxorubicinică a cordului. Buletinul de științe a Moldovei, Științe medicale. 2020, 1(65), 145-152. ISSN 1857-0011

Surev A., Ciobanu L., Ivanov M., Popovici I., Cobet V., Popovici M. Myocardial remodeling in NSTEMI patients with intermediate and low cardiovascular risk exposed to delayed revascularization. Moldovan Medical Journal. 2021;64(2):26-32. ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381.

 1. Plugaru A., Ivanov M., Ivanov V., Popovici I., Ciobanu L., Dicusar O, Popovici M. Preliminary data from the retrospective and prospective observational studies on NSTEMI patient management in Moldova. Moldovan Medical Journal. 2021;64(1):56-62. ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-638.

 1. participări active la foruri științifice internaționale/naționale:
 • Rezumate/abstracte/teze în lucrările conferinţelor științifice naționale și internaţionale
 1. Ivanov M. Study of the effects of Monacolina K on hyperlipidemic patients. Al 6-lea Congres Internațional Medical pentru Studenți și Doctori Tineri, MedEspera, Chişinău 2016 (locul 1)
 2. Ivanov M., BÎRSAN D. Impactul glicemiei asupra anxietății la studenții de la facultatea de medicină. Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor şi studenţilor USMF„Nicolae Testemiţanu”, culegere de rezumate științifice pag.10; Chişinău 2014 (locul 2)
 3. Peltec A., Ivanov V., Ivanov M., Peltec I., Popovici M. Monakolin A as a treatment of hyperlipidemia in patiens with nonalcoholic fatty liver disease. Al XXXVI – lea Congres National de Gastroentelologie, Hepatologie și Endoscopie Digestiva. Cluj-Napoca. România. Journal of Gastrointestinal and Liver Disease, June 2016 Vol 25 Suppl.2: 223-224 . ISSN 2457-3876, ISSN-L 2457-3876
 4. Cobeț , Popovici M., Ciobanu L., Tacu L., Ivanov V., Popovici I., Moraru I., Cobeț E., Ivanov M., Panfile E., Rotaru V. Inflammation and diabetes induced heart failure. European Journal of Heart Failure. 2017, vol.19 (Suppl. S1), 162-163 (IF: 6,968).
 5. Popovici M., Cobeț, Ivanov M., Ciobanu L., Tacu L., Ivanov V., Popovici I., Moraru I. Effect of TNF-alpha antagonist in doxorubicin induced cardiomyopathy. Al 56-lea Congres Naţional de Cardilogie, 20-23 septembrie 2017, Sinaia, România, Poster 292.
 6. Popovici M., Ivanov M., Ciobanu L., Popovici I., Cobeț V., Ivanov V. Paternul remodelării post-infarct a miocardului se corelează cu citokinele anti-inflamatoare la pacienții cu STEMI. Al 56-lea Congres Naţional de Cardilogie, 20-23 septembrie 2017, Sinaia, România, Poster 10.
 7. Cobeț, Popovici M., Ciobanu L., Tacu L., Ivanov V., Popovici I., Moraru I., Cobeț E., Ivanov M., Panfile E., Rotaru V. Inflammation inhibition effects in diabetes induced heart failure. The 4-th World Congress in Cardiology, 2017, abstract 61148.
 8. Ciobanu L. Cobeț, Popovici M., Ivanov V., Ciobanu N., Popovici I., Ivanov M., Cobeț V. Endothelin-1 receptor antagonist and adrenomedullin improve functional recovery after myocardial infarction. ESC Congress, Barcelona. 2017, 26-30 august. P5299
 9. Popovici M., Ciobanu L., Ivanov V., Popovici I., Cobeț, Costin S., Ciobanu N., Ivanov M. Early and late changes ao multi-marker panel in patients with STEMI after angioplasty. ESC Congress, Barcelona 2017, 26-30 august. P5547
 10. Simionov L., Ivanov M., Popovici M., Ivanov V., Dragoi D. Efectele tratamentului cu nebivolol combinat cu ramipril vs. nebivolol asociat cu amlodipină asupra markerului inflamației la pacienții cu angină pectorală stabilă și hipertensiune arterială supuși angioplastiei coronariene. Al 56-lea Congres Naţional de Cardilogie, 20-23 septembrie 2017, Sinaia, România, Poster
 11. Simionov L., Ivanov M., Popovici M., Ivanov V. Evoluția biomarkerului inflamației sub tratamentul cu nebivolol la pacienții supuși angioplastiei coronariene în dependență de tipul stentului implantat. Al 56-lea Congres Naţional de Cardilogie, 20-23 septembrie 2017, Sinaia, România, Poster 52.
 12. Ivanov M., Rusanovschi, C., Grama E. The effect of Nutraceutical Complex based on Monacolina K and bergamot on oxidative stress in hyperlipidemic patients. ХИСТ всеукраинский медичный журнал молодых вчених, выпуск 19 (locul 2 la Bucovinian International Medical Congress), Cernivti, 2017
 13. Popovici M., Ivanov M., Cobeț V. Early circulating predictors of post-infarction myocardial remodeling pattern. Eur J Heart Failure. 2018, vol.20 (Supl.S1), IF 10.683
 14. Tacu L., Popovici M., Ivanov M., Cobeț V. Early circulating predictors of post-infarction myocardial remodeling pattern. Eur J Heart Failure. 2018, vol.20 (Supl.S1), 335. IF 10.683
 15. Popovici, Ivanov M., Ciobanu L., Popovici I., Ivanov V., Cobet V. Predictori circulanți ai paternului de remodelare post-infarct a miocardului la pacienții cu STEMI. Congresul National de Cardiologie 2018. Romanian Journal of Cardiology. 2018, vol. 28, 89-91 (Poster).
 16. Ivanov M., Tacu L., Ivanov V., Todiraș M., Moraru I., Cobeț V., Ciobanu L.; Popovici M. IL-10 atenuează cardiotoxicitatea doxorubicinii. Congresul National de Cardiologie 2018. Romanian Journal of Cardiology. 2018, vol. 28, 88-89 (Poster).
 17. Popovici M., Ciobanu L., Ivanov V., Popovici I., Ivanov M., Cobeț V. Predictor value of the inflammation biomarkers regarding the post-infarction remodeling of myocardium. World Congress of Cardiology, Dubai, 2018 (5-8 December), accepted poster PO 413.
 18. Ivanov M., Tacu L., Todiraș M., Moraru, I., Cobeț V., Popovici M. Inflammation mitigation improves post-infaction functional recovery of the heart. European Heart Journal. 2019, vol. 40, issue suppl_1,1.P.6349 (IF 23,239) (Poster).
 19. Ivanov M., Tacu L., Ivanov V., Popovici I., Ciobanu L., Todiraș M., Moraru I., Cobeț V., Popovici M. Inhibiția TNF- alfa ameliorează evoluția funcțională post-infarct a cordului. Congresul National de Cardiologie, Romanian Journal of Cardiology. 2019, vol. 29, p. 313-314 (Poster 243).
 20. Ivanov M., Ciobanu L., Popovici I., Ivanov V., Cobeț V., Popovici M. Paternul de remodelare post-infarct a miocardului și evenimentele cardiovasculare majore la pacienții cu STEMI: relații și predictori.  Congresul National de Cardiologie. Romanian Journal of Cardiology. 2019, vol. 29, p. 159-160 (Poster 122).
 21. Ivanov M., Țurcan V., Plugaru A., Surev A., Derejovscaia S., Ivanov V. AVC posprocedural: când cauza evidentă nu e cea justă. Congresul National de Cardiologie. Romanian Journal of Cardiology. 2019, vol. 29, p.229-230 (Poster 175).
 22. Ciobanu L., Popovici I., Ivanov V., Cobeț V., Ivanov M., Popovici M. Diagnostic and prognostic value of neopterin and RNA-ase in patients with STEMI and NSTEMI (abstract-poster). ESC Congress 2020 (online)

 1. implementările rezultatelor: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea curativă a IMSP Institutul de Cardiologie, Spitalul Polivalent Novamed și în procesul didactic la USMF ,,Nicolae Testemițanu”.

Rezumatul tezei:

Actualitatea și importanța temei abordate:

Este studiat răspunsul inflamator la pacienții cu infarctul miocardic acut cu elevare de segment ST (STEMI) în faza acută, precum și la distanța de 1 și 3 luni a evoluției post-infarct în contiguitate cu markerii turnover-ului colagenului fibrilar de tip I și III în dependență de paternul remodelării miocardului: adaptivă sau patologică. Totodată, este evaluată eficiența tratamentului anti-inflamator prin IL-10 și antagonistul TNF-α în modelul experimental de infarct miocardic (IME).

Conținutul de bază al tezei: Teza este expusă pe 110 pagini, include adnotarea (în limbile română, rusă, engleză), lista abrevierilor, lista figurilor și tabelelor, introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din 115 titluri, 3 anexe, 32 tabele, 15 figuri, 3 acte de implementare, declarația privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului.

Principalele rezultate obținute:

Paternul remodelării post-infarct a miocardului la pacienții cu STEMI este în legătură corelativă cu caracterul dinamicii markerilor interleukina -4 și -10 în faza acută a infarctului, astfel, că elevarea cu 52-55% a conținutului lor seric în perioada de la ziua a 3-ea până la ziua a 7-ea reprezintă un predictor al remodelării adaptive a miocardului, iar incrementul interleukinelor cu până la 6% este iminent remodelării patologice. La distanța de 1 și 3 luni este decelată valoarea predictivă a markerilor de degradare a colagenului fibrilar de tip III și, respectiv, de tip I, nivelul seric al CIIITP și CITP la pacienții cu remodelare patologică a miocardului fiind semnificativ majorat comparativ cu remodelarea adaptivă a miocardului, fapt ce s-a asociat cu creșterea conținutului colagenazelor MMP-1 și MMP-8. Interleukina -10 și antagonistul TNF-α ameliorează funcția miocardului în infarctul miocardic experimental, beneficiile principale fiind efectul inotrop pozitiv la acțiunea endotelinei-1 și creșterea velocității contracției și relaxării izovolumice a cordului.

hat-graduate-medical.jpg

18/02/2022

Data: 22/02/2022 -14:00

Tema tezei: Particularitățile tratamentului intervențional al infarctului miocardic acut fără supradenivelarea segmentului ST.

Conducător științific:  Ciobanu Lucia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător.

Conducător științific prin cotutelă: Ciocanu Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar.

În corespundere cu prevederile legale ale stării de urgenţă sanitară, ședința se va efectua cu participarea membrilor în regim online.

Pentru participare la ședința se accesează linkul:  https://meet.google.com/baf-cytj-ktn

Ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctor în științe medicale cu tema: „Particularitățile tratamentului intervențional al infarctului miocardic acut fără supradenivelarea segmentului ST”.

A absolventului școlii doctorale, perioada de studii 2015-2020: Surev Artiom

Program de doctorat: 321.03 Cardiologie

Conducător: Ciobanu Lucia, dr. hab. șt. med., conf. cercet., IMSP Institutul de Cardiologie, Laboratorul de cardiologie intervențională.

Conducător prin cotutelă: Ciocanu Mihail, dr. hab. șt. med., prof. univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Catedra de medicina sociala și management.

rezultate-concurs.jpg

03/12/2021

AVIZ
SEMINAR ȘTIINȚIFIC DE PROFIL 321. MEDICINĂ GENERALĂ, SPECIALITATEA: 321.03. CARDIOLOGIE; 321.23. CARDIOCHIRURGIE
Pe data de 03.12.2021, ora 1500 va avea loc ședința online a Seminarului științific de profil 321. Medicină generală, Specialitatea: 321.03 Cardiologie; 321.23 Cardiochirurgie.

Pentru participarea la ședința online a membrilor comisiei Seminarului științific de profil, precum și a tuturor persoanelor care doresc să participe la ședința de examinare a tezei se anexează linkul: https://meet.google.com/sya-jfit-syd

Ordinea de zi:
Examinarea și aprobarea tezei de doctor în științe medicale a doctorandei Munteanu Mihaela, cu tema: „Răspunsul inflamator la pacienții cu STEMI pe perioada dezvoltării remodelării adaptive și patologice a miocardului”, program de doctorat 321.03 Cardiologie.

Conducător științific:
Ciobanu Lucia, dr. hab. șt. med., conf. cercet., specialitatea 321.03 Cardiologie.
Conducător științific prin cotutelă:
Valeriu Cobeț, dr. hab. şt. med., prof. univ.;

Membri ai comisiei de îndrumare:
• Sava Costin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea Phillips, Marburg, Germania, Specialitatea 321.03 Cardiologie;
• Eleonora Vataman, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șefa laboratorului științific de Insuficiență cardiacă a IMSP Institutul de Cardiologie, Specialitatea 321.03 Cardiologie;
• Valeriu Istrati, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Specialitatea 321.03 Cardiologie.

Referenți:
Istrati Valeriu, dr. hab. șt. med., prof. univers., specialitatea 321.03 Cardiologie
David Lilia, dr.hab. șt. med., conf. cercet., specialitatea 321.03 Cardiologie

Președintele ședinței Seminarului științific de profil:
Revenco Valeriu, dr. hab. șt. med., prof. univ.

Secretarul Seminarului științific de profil:
Cabac-Pogorevici Irina, dr. șt. med., conf. univ.

logo-tip.jpg

16/10/2021

Societatea de Tromboză si Hemostază din Republica Moldova, Societatea Anesteziologie-Reanimatologie din Republica Moldova și Institutul de Cardiologie

Conferința științifico-practică dedicată zilei mondiale a trombozei (WTD)

“Terapia anticoagulantă- aspecte frecvent neglijate”

Moderatori:
prof. Aurel Grosu
conf. Nadejda Diaconu

prof. Victor Botnaru
conf. Ion Chesov

16 octombrie 2021

9.30   Terapiea anticoagulantă- la pacient cu risc 

Dr. Aurel Grosu , Profesor Universitar, Presedintele comisiei de specialitate in cardiologie a MS si PS, Chisinau, Republica Moldova

10.25   Întrebări și răspuns

10.30   Tearapia anticoagulantă- conduita de laborator, ce știm și ce nu facem ?

            Professor  Dr. Julius Ptashekas,  University Stradins, Riga

10.55   Întrebări și răspuns

11.00   Terapia anticoagulantă – sau intervenția chirurgicală  în tratamentul trombozei venoase superficiale?

Dr. Dumitru Casian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar unversitar, sef clinica chirurgie vasculara, Institutul de Medicina Urgenta Chișinău, Republica Moldova

11.25   Întrebări și răspuns 

11.30   Terapia anticoagulantă – interacțiuni medicametoase ale anticoagulantelor orale , recomandări   practice 

Dr. Veceaslav Savan, medic anestezist, reanimatolog în anestezie și reanimare cardiovasculară și toracică, doctor în științe medicale,diplomat al societății europene pe anestezie și terapie intensive, Grenoble France

11.55  Întrebări și răspuns 

12.00   Terapia anticoagulantă – terapia de “ponte” (bridge therapy) la pacienții tratați cu anticoagulante

Dr. Svetlana Plămădeală – doctor în științe medicale, conferențiar universitar,  Chisinau, Republica Moldova

12.25   Întrebări și răspunsuri

12.30   Terapia anticoagulantă – în COVID 19, ce spune PCN ?

Dr. Diaconu Nadejda, doctor în științe medicale, conferentiar cercetator, Presedintele Societații de Tromboză și Hemostază din RM

12.55   Discuții

hat-graduate-medical.jpg

09/09/2021

Avem onoarea să vă invităm la şedinţa Consiliului științific specializat D 321.03-21-23 pe lângă IMSP Institutul de Cardiologie, care va avea loc pe data de 16 septembrie 2021, la ora 1400 în format on-line accesând link-ul https://meet.google.com/vhp-dqyn-pry

ORDINEA DE ZI:

Susţinerea publică a tezei de doctor în științe medicale cu tema: „Tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente: implicații farmacologice și intervenționale”

Autor: Moiseeva Anna

321.03 Cardiologie

Conducător ştiinţific: CARAUȘ Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător
Consultant ştiinţific: POPOVICI Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător

Președintele CȘS, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar: A. Grosu
Secretar științific al CȘS, doctor în științe medicale: S. Cojocari

hat-graduate-medical.jpg

02/09/2021

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat: Moiseeva Anna

Conducător / consultant ştiinţific: Carauș Alexandru/ Popovici Ion

Consiliul ştiinţific specializat: D 321.03-21-23

Tema tezei „Tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente: implicații farmacologice și intervenționale”

Specialitatea: 321.03. Cardiologie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Data: 16.09.2021 

Ora: 14:00

Local: IMSP Institutul de Cardiologie, str. Testemițanu 29/1

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca IMSP Institutul de Cardiologie și pe pagina web a ANACEC.

medical-meeting.jpg

24/11/2020

Mult stimați membri ai Consiliului științific, cercetători științifici, Vă invităm să participați la ședința Consiliului științific a IMSP Institutul de Cardiologie, care va avea loc la data de 25.11.2020, ora 1400. Ședința se va desfășura în regim on-line, utilizând platforma de comunicare ,,Google Meet” accesând următorul link: https://meet.google.com/dgf-vcdn-dsv

ORDINEA DE ZI:

 1. Discutarea şi aprobarea rapoartelor anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023):
  1400-1410 Cuvânt introductiv M. Popovici, președintele Consiliului științific, profesor universitar, academician al AȘM
  1410-1430 Cifrul 20.80009.8007.10. Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST,  precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvasculară M.Popovici, director de proiect, profesor universitar, academician al AȘM
  1430-1435    
  1435-1455 Cifrul 20.80009.8007.34. Alternative terapeutice noi de ameliorare a prognozei de lungă durată a pacienților cu insuficiență cardiacă cronică prin implementarea strategiilor chirurgicale, intervenționale și de recuperare perioperitorie E. Vataman, director de proiect, dr. hab.în șt.med., profesor universitar
  1455-1500    
  1500-1515 Cifrul 20.80009.8007.04.  Studiul comparativ al impactului unor abordări diverse în tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente la pacienții cu sau fără diabet zaharat A. Carauș, director de proiect, dr. hab.în șt.med., profesor cercetător
  1515-1520    
  1520-1535 Cifrul 20.80009.8007.28. Abordarea strategică a tromboembolismului pulmonar în perioada pre-și post spitalicească în condițiile Republicii Moldova N.Diaconu, director de proiect, dr.în șt.med., conf. cercetător
  1535-1540    
  1540-1555 Cifrul 20.80009.8007.33. Aspecte evolutive ale sindromului metabolic la copii sub tratament cu inhibitorii lipazei gastrointestinale N.Mătrăgună, director de proiect, dr. hab.în șt.med., conf. cercetător
  1555-1625 Concluzii

  Președintele Consiliului științific,
  academician al AȘM                                                                     M.Popovici

  Secretar științific,
  dr. în șt.med.                                                                                  S.Cojocari

hat-graduate-medical.jpg

22/06/2020

În data de 01.07.2020, ora 1300, în incinta  Sălii de conferințe a Clinicii Institutului de Cardiologie (str. N.Testemițanu 29/1) si in regim on-line va avea loc ședința Seminarului științific de profil

321.03 Cardiologie 321.23 Cardiochirurgie

ORDINEA DE ZI:

 1. Aprobarea proiectului de cercetare a studentei-doctorand Mihaela Ivanovcu tema: ,, Răspunsul inflamator la pacienții cu STEMI pe perioada dezvoltării remodelării adaptive și patologice a miocardului”specialitatea 03 Cardiologie

Conducător de doctorat:  Mihail Popovici, dr.hab.șt. med., prof. univ.,academician al AȘM

Conducător prin cotutelă: Valeriu Cobeț dr. hab. şt. med., prof.univ., Departamentul Fiziopatologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 321.03 – Cardiologie

Referenți:

Istrati Valeriu – dr. hab. şt. med., prof.univ., USMF ”Nicolae Testemițanu”

David Lilia – dr. hab. şt. med., conf.cercet., IMSP Institutul de Cardiologie

Gudumac Valentin – dr. hab. şt. med., prof.univ., USMF ”Nicolae Testemițanu”

Președintele Seminarului științific de profil:

Eleonora Vataman, dr. hab.în șt. med., profesor universitar

hat-graduate-medical.jpg

14/05/2020

Pretendent: Mătrăgună Nelea, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător

Consultant științific: Popovici Mihail, dr. hab. în șt. med., prof. universitar,   academician al AȘM

Consultant ştiinţific: Revenco Ninel, dr. hab. în șt. med., prof. universitar

Consiliul ştiinţific specializat: DH 321.03-01

Tema tezei ,,Estimarea factorilor de risc, particularităților clinoco-biochimice și hemodinamice la copiii cu hipertensiune arterială

Specialitatea: 321.03 – Cardiologie

Data: 28 mai 2020

Ora 1400

Local: str. Testemițanu 29/1, Chișinău, MD-2025, etajul 1,

sala de conferințe, în regim online

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică: https://meet.google.com/gcg-hkjr-srz

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil):

Monografie monoautor

 1. Mătrăgună N. Hipertensiunea arterială esențială la copii. Masterprint, 2013. 160 p. ISBN 978-9975-4477-0-6.

Articole în reviste științifice din străinătate recunoscute

 1. Mătrăgună N. Contribution of behavioral risk factors in the implementation of arterial hypertension in children. Supplement of Acta Medica Transilvanica, 2019, p.44-50. ISSN 2559-6500.
 2. Мэтрэгунэ Н.Г., Бикир-Тхоряк Л.И., Кожокарь С.В. Влияние поведенческих факторов риска на развитие артериальной гипертензии у детей. В: Современная педиатрия, 2019, nr.5 (101), cтp.49-57. ISSN 2663-7553.
 3. Кожокарь С. B, Мэтрэгунэ Н. Г., Бикир-Тхоряк Л. И. Перинатальное программирование артериальной гипертензии и ожирения у детей. В: Современная педиатрия, 2019, nr.4 (11), cтp.24-33. ISSN 2663-7553

 

Articole în reviste științifice din Registrul Naţional al revistelor de profil (cu indicarea categoriei):

 1. Mătrăgună, Cojocari S., Bichir-Thoreac L., Suveică L. Factorii de risc şi impactul clinico-metabolic la copiii hipertensivi obezi şi supraponderali. În: Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2010, vol.25, nr.2, p.41-44 (Categoria B).
 2. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L., Culicova O., Suveică L. Factorii de risc cu impact major în hipertensiunea arterială la copii şi adolescenţi. În: Curierul Medical, 2011, vol.324, nr.6, p.68-71 (Categoria B).
 3. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L., Suveică L., Guţu T., Culicova O. Factori de risc reprezentativi, dereglări metabolice şi hormonale la copiii supraponderali, obezi şi hipertensivi. În: Curierul medical, 2012, 330, nr.6, p.3-8 (Categoria B).
 4. Mătrăgună N. Hipertensiunea arterială la copii: factori de risc şi markeri de diagnostic precoce. În: Curierul medical. 2012, nr.3 (327), 208-211. (Categoria B).
 5. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L., Erohina O., Babii C. Hipertensiunea arterială la copii: noi tendinţe şi provocări. În: Buletinul de perinatologie, 2013, 2(58)-3(59), p.114-122 (Categoria B).
 6. Mătrăgună N., Bichir-Thoreac L. Rolul homocisteinei în hipertensiunea arterială la copiii supraponderali şi obezi. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Știinţe Medicale. 2014, vol. 43, nr.2, p.119-121. (Categoria B).
 7. Mătrăgună N. Microalbuminuria în hipertensiunea arterială primară la copii. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2016, vol. 51, nr.2, p.94-97 (Categoria B).
 8. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L. Rolul factorilor de risc prenatali, a homocisteinei şi vitaminei D în realizarea hipertensiunii arteriale la copii. În: Buletin de perinatologie. 2018, vol 80, nr.4, p.34-42. (Categoria B).
 9. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir – Thoreac L. Noi viziuni asupra factorilor de risc ai hipertensiunii arteriale esenţiale la copii – rolul hipovitaminozei D și În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Știinţe Medicale. 2019, vol. 60, nr.1, p. 97-109. (Categoria B).
 10. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L. Factorii de risc asociați hipertensiunii arteriale la copii. În: Buletin de perinatologie, 2019, vol.84, nr. 3, p.57-74 (Categoria B).

Rezumatul tezei

Interesul științific pentru hipertensiunea arterială (HTA) esențială la copil a sporit, în special în ultimul deceniu, deoarece se atestă o scădere a pragului de debut sub vârsta de 10 ani, precum și o prevalență în creștere a acestei afecțiuni, condiționată în mare parte de pandemia de obezitate la nivel mondial. Acest fapt impune diagnosticul precoce al factorilor de risc şi identificarea HTA la etape preclinice.

Fiind motivați de situația în domeniu ne-am propus ca și obiective ale cercetării: estimarea factorilor de risc în apariția hipertensiunii arteriale (HTA) la copii; aprecierea particularităților clinico-hemodinamice ale HTA la copii; evaluarea particularităților spectrului glucidic, lipidic, a unor  markeri ai inflamației cronice (PCR hs, α–TNF) și adipokine (adiponectina, leptina) la copiii hipertensivi și în funcție de greutatea corporală; estimarea rolului homocisteinei (Hcy) ca marcher al disfuncţiei endoteliale; aprecierea catecolaminelor în postura lor de marcheri ai implicării sistemului nervos  simpatic (SNS) în verigile patogenice ale HTA şi obezității la copii, precum și  evaluarea afectării subclinice de organ (aprecierea microalbuminuriei, indicelui masei miocardului ventriculului stâng, grosimii intimei arterei carotide) la copiii cu HTA.

Rezultate obținute, care au determinat soluționarea unei probleme științifice, aplicative, de  importanță majoră rezidă în fundamentarea științifică a noilor viziuni asupra factorilor de risc  a HTA la copii (a factorilor de risc tradiționali, a hiperhomocisteinemiei și dificitului  de 25 OH vit D), a unor biomarkeri de diagnostic (adipokine/citokine, markerii disfuncției endoteliale, a implicării SNS și de afectare subclinică de organ), ceea ce a contribuit la o înțelegere mai amplă a mecanismelor fiziopatologice de realizare a HTA la copii și a confirmat oportunitatea utilizării acestora drept biomarkeri de diagnostic precoce a HTA în vederea aplicării precoce a măsurilor de profilaxie și tratament.

© IMSP Institutul de Cardiologie