Susținerea tezei de doctorat – Munteanu Mihaela

Anunțul  privind susținerea tezei de doctorat

 Se anunță susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent Munteanu Mihaela

Conducător științific: Lucia Ciobanu, dr. hab. șt. med., conf. cercet., IMSP Institutul de Cardiologie, Laboratorul de cardiologie intervențională.

Conducător prin cotutelă: Valeriu Cobeț, dr. hab. şt. med., prof.univ. , USMF „Nicolae Testemițanu”, Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică.

 Membrii Comisiei de îndrumare:

 • Sava Costin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea Phillips, Marburg, Germania, Specialitatea 321.03 Cardiologie;
 • Eleonora Vataman, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șefa laboratorului științific de Insuficiență cardiacă a IMSP Institutul de Cardiologie, Specialitatea 321.03 Cardiologie;
 • Valeriu Istrati, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Specialitatea 321.03 Cardiologie.

 

Membrii Comisiei de Doctorat:

 • Alexandru Carauș, dr. hab. şt. med., prof. cercet., IMSP Institutul de Cardiologie, Specialitatea 321.03 Cardiologie, președinte;
 • Valeriu Cobeț, dr. hab. şt. med., prof. univ., Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie clinică, USMF ,,Nicolae Testemițanu” Specialitatea 321.03 Cardiologie, conducător prin cotutelă;
 • Livi Grib, dr. hab. şt. med., conf. univ., Departamentul Medicină Internă, Disciplina Cardiologie, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Specialitatea 321.03 Cardiologie;
 • Lilia David, dr. hab. şt. med., conf. cercet., IMSP Institutul de Cardiologie, Specialitatea 321.03 Cardiologie.

 

Referenți oficiali:

 • Valeriu Istrati, dr. hab. şt. med., prof. univ., Departamentul Medicină Internă, Disciplina de medicină internă-semiologie, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Specialitatea 321.03 Cardiologie, membru al comisiei de îndrumare;
 • Grigore Tinică, dr. hab. şt. med., prof. univ., Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi, Romania, Specialitatea 321.03 Cardiologie
 • Valentin Gudumac, dr. hab. șt. med., prof. univ., Laboratorul de biochimie, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Specialitatea 03.00.04 – Biochimie

Tema tezei: „Răspunsul inflamator la pacienții cu infarct miocardic acut pe perioada dezvoltării remodelării adaptive și patologice a miocardului”.

Specialitatea: 321.03 Cardiologie

Data susținerii publice: 14.04.2022

Ora: 14.00

Local: Susținerea va avea loc în sala de conferințe a IMSP Institutul de Cardiologie, str.Nicolae Testemițanu, 29/1 în ședința Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat, aprobată prin decizia Consiliului Științific al Consorțiului proces verbal nr.2 din 03.03.2022.

 În corespundere cu prevederile legale ale stării de urgență sanitară, ședința se va efectua în regim mixt (online și prezență fizică).

Pentru participare la ședința se accesează linkul: https://meet.google.com/wtm-vayx-etv

Teza și rezumatele pot fi consultate la adresa electronică:

Teza: http://repository.usmf.md/./handle/20.500.12710/20323

Rezumatul în limba română: http://repository.usmf.md/./handle/20.500.12710/20324

Rezumatul în limba engleză: http://repository.usmf.md/./handle/20.500.12710/20325

Avizele/comentariile/propunerile la teză pot fi transmise la adresa electronică phdschool@usmf.md sau depuse în forma pe hârtie la Școala doctorală în domeniul Științe medicale (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, bir. 214 între orele 9.00-18.00).

 

Informație referitor la pretendentul la titlul științific:

– studii universitare și postuniversitare:

2019 – 2022 – studii doctorale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Programul de doctorat 321.03 – Cardiologie.

2018 – 2022 – studii postuniversitare prin rezidenţiat la specialitatea „Cardiologie”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Republica Moldova,.

2012 – 2018 – studii universitare, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Facultatea Medicina Generală.

 

 1. cele mai relevante publicații:
 • Articole în reviste științifice peste hotare:
 • articole în reviste ISI, SCOPUS și alte baze de date internaționale*
 1. Попович М., Чебану Л., Таку Л., Иванов В., Попович И., Иванов М., Ротару В., Михалчан Л., Кобец В. Кардиопротективный эффект антагониста фактора некроза опухоли альфа при доксорубициновом поражении миокарда. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018; 17(1): 54–60. ISSN 1728-8800 (Print)ISSN 2619-0125 (Online) (IF: 1.145)
 2. Иванов М., Попович М., Чебану Л., Иванов В.,  Попович И., Кобец В.  Предикторная значимость маркеров воспаления в отношении паттерна постинфарктного ремоделирвоания миокарда.  Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018; 17(5), 17-24. ISSN 1728-8800 (Print)ISSN 2619-0125 (Online)  (IF 1.145)
 3. Lofredo L., Ivanov V., Ciobanu N., Deseatnicova E., Gutu E., Mudrea L., Ivanov M., Nocella C., Commisotto V., Orlando F., Panunzio A., Palumbro I., Cosenza M., Bartimoccia S., Carnevale R., Violi F. Is There an Association between Atherosclerotic Burden, Oxidative Stress, and Gut-Derived Lipopolysaccharides? In: Antioxidants&Redox signaling. 2020,33:11 https://doi.org/10.1089/ars.2020.8109 (IF: 5,59)
 • Articole în reviste științifice naționale acreditate:
 • articole în reviste de categoria B
 1. Popovici M., Anton E., Ivanov M. Disfuncția coronariană microvasculară: sinteză de aspecte actualizate. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2019, vol.1 (61), 24-33. ISSN 1857-0011.
 2. Plugaru A., Ivanov M., Ivanov V., Ciobanu L. Tratamentul inflamației în ateroscleroză și aterotromboză, între experiment și realitate. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2019, 1(61), 65-78. ISSN 1857-0011.
 3. Plugaru A., Ivanov M., Litvinenco N., Ivanov V., Popovici M. Provocările în managementul pacienților cu NTEMI. Buletinul de științe a Moldovei, Științe medicale. 2020, 1(65), 48-59. ISSN 1857-0011
 4. Plugaru A., Ivanov V., Popovici M., Ivanov M. SCA-NSTE și NSTEMI – lupii în blană de oaie. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2019, vol.1 (61), 44-60. ISSN 1857-0011.
 5. Ivanov M., Plugaru A. Inflamația în patologia coronariană. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2019, vol.1 (61), 79-83. ISSN 1857-0011.
 6. Ivanov M., Tacu L., Todiraș M., Cobeț V. Atenuarea inflamației reduce cardiotoxicitatea doxorubicinii. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2019, vol.1 (61), 208-212. ISSN 1857-0011
 7. Ivanov M. Remodelarea post-infarct a miocardului: mecanisme și predictori. Buletinul de științe a Moldovei, Științe medicale. 2020, vol 1(65), 106 -113. ISSN 1857-0011
 8. Ivanov M., Popovici M., Ciobanu L., Popovici I., Ivanov V., Todiraș M., Cobeț V., Tacu L. Reactivitatea cardiacă post-infarct și efectele antagonistului TNF-α. Buletinul de științe a Moldovei, Științe medicale. 2020, vol 1(65), 113-121. ISSN 1857-0011
 9. Ivanov M., Dumanschi C., Ivanov V., Popovici M. Noi aspecte privind implementarea markerilor de necroză miocardică în infarctul acut de miocard fără elevarea segmentului ST. În: Buletinul de științe a Moldovei, Științe medicale. 2020, 1(65), 140-145. ISSN 1857-0011
 10. Tacu L., Ivanov M., Ciobanu L., Popovici I., Ivanov V., Moraru I., Rotaru V., Cobeț V., Popovici M. Efectele endotelinei 1 în afecțiunea doxorubicinică a cordului. Buletinul de științe a Moldovei, Științe medicale. 2020, 1(65), 145-152. ISSN 1857-0011

Surev A., Ciobanu L., Ivanov M., Popovici I., Cobet V., Popovici M. Myocardial remodeling in NSTEMI patients with intermediate and low cardiovascular risk exposed to delayed revascularization. Moldovan Medical Journal. 2021;64(2):26-32. ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381.

 1. Plugaru A., Ivanov M., Ivanov V., Popovici I., Ciobanu L., Dicusar O, Popovici M. Preliminary data from the retrospective and prospective observational studies on NSTEMI patient management in Moldova. Moldovan Medical Journal. 2021;64(1):56-62. ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-638.

 1. participări active la foruri științifice internaționale/naționale:
 • Rezumate/abstracte/teze în lucrările conferinţelor științifice naționale și internaţionale
 1. Ivanov M. Study of the effects of Monacolina K on hyperlipidemic patients. Al 6-lea Congres Internațional Medical pentru Studenți și Doctori Tineri, MedEspera, Chişinău 2016 (locul 1)
 2. Ivanov M., BÎRSAN D. Impactul glicemiei asupra anxietății la studenții de la facultatea de medicină. Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor şi studenţilor USMF„Nicolae Testemiţanu”, culegere de rezumate științifice pag.10; Chişinău 2014 (locul 2)
 3. Peltec A., Ivanov V., Ivanov M., Peltec I., Popovici M. Monakolin A as a treatment of hyperlipidemia in patiens with nonalcoholic fatty liver disease. Al XXXVI – lea Congres National de Gastroentelologie, Hepatologie și Endoscopie Digestiva. Cluj-Napoca. România. Journal of Gastrointestinal and Liver Disease, June 2016 Vol 25 Suppl.2: 223-224 . ISSN 2457-3876, ISSN-L 2457-3876
 4. Cobeț , Popovici M., Ciobanu L., Tacu L., Ivanov V., Popovici I., Moraru I., Cobeț E., Ivanov M., Panfile E., Rotaru V. Inflammation and diabetes induced heart failure. European Journal of Heart Failure. 2017, vol.19 (Suppl. S1), 162-163 (IF: 6,968).
 5. Popovici M., Cobeț, Ivanov M., Ciobanu L., Tacu L., Ivanov V., Popovici I., Moraru I. Effect of TNF-alpha antagonist in doxorubicin induced cardiomyopathy. Al 56-lea Congres Naţional de Cardilogie, 20-23 septembrie 2017, Sinaia, România, Poster 292.
 6. Popovici M., Ivanov M., Ciobanu L., Popovici I., Cobeț V., Ivanov V. Paternul remodelării post-infarct a miocardului se corelează cu citokinele anti-inflamatoare la pacienții cu STEMI. Al 56-lea Congres Naţional de Cardilogie, 20-23 septembrie 2017, Sinaia, România, Poster 10.
 7. Cobeț, Popovici M., Ciobanu L., Tacu L., Ivanov V., Popovici I., Moraru I., Cobeț E., Ivanov M., Panfile E., Rotaru V. Inflammation inhibition effects in diabetes induced heart failure. The 4-th World Congress in Cardiology, 2017, abstract 61148.
 8. Ciobanu L. Cobeț, Popovici M., Ivanov V., Ciobanu N., Popovici I., Ivanov M., Cobeț V. Endothelin-1 receptor antagonist and adrenomedullin improve functional recovery after myocardial infarction. ESC Congress, Barcelona. 2017, 26-30 august. P5299
 9. Popovici M., Ciobanu L., Ivanov V., Popovici I., Cobeț, Costin S., Ciobanu N., Ivanov M. Early and late changes ao multi-marker panel in patients with STEMI after angioplasty. ESC Congress, Barcelona 2017, 26-30 august. P5547
 10. Simionov L., Ivanov M., Popovici M., Ivanov V., Dragoi D. Efectele tratamentului cu nebivolol combinat cu ramipril vs. nebivolol asociat cu amlodipină asupra markerului inflamației la pacienții cu angină pectorală stabilă și hipertensiune arterială supuși angioplastiei coronariene. Al 56-lea Congres Naţional de Cardilogie, 20-23 septembrie 2017, Sinaia, România, Poster
 11. Simionov L., Ivanov M., Popovici M., Ivanov V. Evoluția biomarkerului inflamației sub tratamentul cu nebivolol la pacienții supuși angioplastiei coronariene în dependență de tipul stentului implantat. Al 56-lea Congres Naţional de Cardilogie, 20-23 septembrie 2017, Sinaia, România, Poster 52.
 12. Ivanov M., Rusanovschi, C., Grama E. The effect of Nutraceutical Complex based on Monacolina K and bergamot on oxidative stress in hyperlipidemic patients. ХИСТ всеукраинский медичный журнал молодых вчених, выпуск 19 (locul 2 la Bucovinian International Medical Congress), Cernivti, 2017
 13. Popovici M., Ivanov M., Cobeț V. Early circulating predictors of post-infarction myocardial remodeling pattern. Eur J Heart Failure. 2018, vol.20 (Supl.S1), IF 10.683
 14. Tacu L., Popovici M., Ivanov M., Cobeț V. Early circulating predictors of post-infarction myocardial remodeling pattern. Eur J Heart Failure. 2018, vol.20 (Supl.S1), 335. IF 10.683
 15. Popovici, Ivanov M., Ciobanu L., Popovici I., Ivanov V., Cobet V. Predictori circulanți ai paternului de remodelare post-infarct a miocardului la pacienții cu STEMI. Congresul National de Cardiologie 2018. Romanian Journal of Cardiology. 2018, vol. 28, 89-91 (Poster).
 16. Ivanov M., Tacu L., Ivanov V., Todiraș M., Moraru I., Cobeț V., Ciobanu L.; Popovici M. IL-10 atenuează cardiotoxicitatea doxorubicinii. Congresul National de Cardiologie 2018. Romanian Journal of Cardiology. 2018, vol. 28, 88-89 (Poster).
 17. Popovici M., Ciobanu L., Ivanov V., Popovici I., Ivanov M., Cobeț V. Predictor value of the inflammation biomarkers regarding the post-infarction remodeling of myocardium. World Congress of Cardiology, Dubai, 2018 (5-8 December), accepted poster PO 413.
 18. Ivanov M., Tacu L., Todiraș M., Moraru, I., Cobeț V., Popovici M. Inflammation mitigation improves post-infaction functional recovery of the heart. European Heart Journal. 2019, vol. 40, issue suppl_1,1.P.6349 (IF 23,239) (Poster).
 19. Ivanov M., Tacu L., Ivanov V., Popovici I., Ciobanu L., Todiraș M., Moraru I., Cobeț V., Popovici M. Inhibiția TNF- alfa ameliorează evoluția funcțională post-infarct a cordului. Congresul National de Cardiologie, Romanian Journal of Cardiology. 2019, vol. 29, p. 313-314 (Poster 243).
 20. Ivanov M., Ciobanu L., Popovici I., Ivanov V., Cobeț V., Popovici M. Paternul de remodelare post-infarct a miocardului și evenimentele cardiovasculare majore la pacienții cu STEMI: relații și predictori.  Congresul National de Cardiologie. Romanian Journal of Cardiology. 2019, vol. 29, p. 159-160 (Poster 122).
 21. Ivanov M., Țurcan V., Plugaru A., Surev A., Derejovscaia S., Ivanov V. AVC posprocedural: când cauza evidentă nu e cea justă. Congresul National de Cardiologie. Romanian Journal of Cardiology. 2019, vol. 29, p.229-230 (Poster 175).
 22. Ciobanu L., Popovici I., Ivanov V., Cobeț V., Ivanov M., Popovici M. Diagnostic and prognostic value of neopterin and RNA-ase in patients with STEMI and NSTEMI (abstract-poster). ESC Congress 2020 (online)

 1. implementările rezultatelor: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea curativă a IMSP Institutul de Cardiologie, Spitalul Polivalent Novamed și în procesul didactic la USMF ,,Nicolae Testemițanu”.

Rezumatul tezei:

Actualitatea și importanța temei abordate:

Este studiat răspunsul inflamator la pacienții cu infarctul miocardic acut cu elevare de segment ST (STEMI) în faza acută, precum și la distanța de 1 și 3 luni a evoluției post-infarct în contiguitate cu markerii turnover-ului colagenului fibrilar de tip I și III în dependență de paternul remodelării miocardului: adaptivă sau patologică. Totodată, este evaluată eficiența tratamentului anti-inflamator prin IL-10 și antagonistul TNF-α în modelul experimental de infarct miocardic (IME).

Conținutul de bază al tezei: Teza este expusă pe 110 pagini, include adnotarea (în limbile română, rusă, engleză), lista abrevierilor, lista figurilor și tabelelor, introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din 115 titluri, 3 anexe, 32 tabele, 15 figuri, 3 acte de implementare, declarația privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului.

Principalele rezultate obținute:

Paternul remodelării post-infarct a miocardului la pacienții cu STEMI este în legătură corelativă cu caracterul dinamicii markerilor interleukina -4 și -10 în faza acută a infarctului, astfel, că elevarea cu 52-55% a conținutului lor seric în perioada de la ziua a 3-ea până la ziua a 7-ea reprezintă un predictor al remodelării adaptive a miocardului, iar incrementul interleukinelor cu până la 6% este iminent remodelării patologice. La distanța de 1 și 3 luni este decelată valoarea predictivă a markerilor de degradare a colagenului fibrilar de tip III și, respectiv, de tip I, nivelul seric al CIIITP și CITP la pacienții cu remodelare patologică a miocardului fiind semnificativ majorat comparativ cu remodelarea adaptivă a miocardului, fapt ce s-a asociat cu creșterea conținutului colagenazelor MMP-1 și MMP-8. Interleukina -10 și antagonistul TNF-α ameliorează funcția miocardului în infarctul miocardic experimental, beneficiile principale fiind efectul inotrop pozitiv la acțiunea endotelinei-1 și creșterea velocității contracției și relaxării izovolumice a cordului.

© IMSP Institutul de Cardiologie