Prezentarea generală

IMSP Institutul de Cardiologie este o unitate medicală strategică pentru Republica Moldova şi se constituie din 2 unitati functionale de suport – Dispensarul Cardiologic şi Clinica IMSP Institutului a Institutului de Cardiologie. În instituţie se acordă anual asistenţa medicală specializată la peste 30.000 de persoane cu diferite afecţiuni cardiovasculare. In Clinica institutului, conform Organigramei, funcţionează 4 Departamente, care includ în sine secţii clinice cu un numar total de 300 paturi, bloc de terapie intensivă, sală de cateterism cardiac, sală de electrofiziologie cardiaca şi laboratoare ştiinţifice. În total – 9 secţii clinice şi 5 secţii paraclinice (cardiologie funcţională, radiologie, laborator clinico-biochimic, fizioterapie, farmacie). Laboratorul de cardiologie pediatrică activează în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco”. Anual în institut sunt trataţi peste 8.000 de bolnavi cu afectiuni cardiovasculare.
Direcţiile principale de activitate curativă şi cercetare ştiinţifică:

  • profilaxia primară şi secundară a bolilor cardiovasculare
  • asistarea urgenţelor cardiace şi a tulburărilor de ritm cardiac
  •  tratamentul complex al cardiomiopatiilor şi miocarditelor
  • managementul hipertensiunii arteriale şi a insuficienţei cardiace
  • studii fundamentale în domeniul etiopatogeniei afecţiunilor cardiovasculare
  • cardiologia invazivă.

Menționăm că, în unitatea noastră activitatea medicală se îmbină permanent cu activitatea didactică, aşa cum reiese şi din contractele de colaborare încheiate anual, al căror obiectiv este furnizarea serviciilor de instruire şi formare clinică pentru studenți, medici rezidenți   și a medicilor de diverse specialități în cadrul instruirii continuii a cadrelor medicale, de natură să asigure toate condiţiile necesare în vederea formării profesionale practice complete şi corecte a (viitorilor) medicilor și asistenților medicali.    Procesul didactic este asigurat și de cele 2 catedre de medicină internă și cardiologie ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, care funcționează în baza a 2 secţii clinice din cadrul  IMSP Institutul de Cardiologie.

Colaboratorii IMSP Institutul de Cardiologie au  efectuat stagieri internaționale în centre spitaliere  prestigioase din SUA, Italia, Franţa, Israel, Germania, Rusia, Austria, Ungaria, Cehia şi Slovacia, astfel ridicînd nivelul de competențe profesionale.  Rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate în IMSP Institutul de Cardiologie sunt raportate la numeroase forumuri internaţionale, inclusiv la congresele organizate de Societaţea Europenă de Cardiologie, Anual colaboratorii IMSP Institutul de Cardiologie publică circa 70 de lucrari ştiinţifice şi implementeaza în practica medicală peste 20 de elaborari şi metode inovatoare de diagnosticare şi tratament. Colaboratorii institutului sunt deţinatori a 26 invenţii, au circa 50 monografii, ghiduri, protocoale de diagnostic şi tratament, recomandări metodice.
Doctorat şi postdoctorat:
Institutul de Cardiologie este abilitat pentru a desfăşura activitatea de doctorat şi postdoctorat. Anual sunt inmatriculaţi în doctorat 2-3 persoane cu forma de studii la zi şi cu frecvenţa redusă. În cadrul institutului işi desfăşoara activitatea Consiliul ştiintific Specializat – preşedinte dl M.Popovici, academician al AŞM şi Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea cardiologie şi reumatologie (preşedinte Eleonora Vataman, dr. hab., prof. universitar). În ultimii 5 ani în şedinţele Consiliului ştiinţific specializat au fost susţinute 21 de teze de dr şi dr. hab (15/6) inclusiv 8 din Institutul de Cardiologie) Instituţia Medico-sanitară Publică Institutul de Cardiologie este acreditată atît la activitatea clinica cât şi la cea ştiinţifică.

IMSP Institutul de Cardiologie este unitate sanitară publică în subordinea Ministerului Sănătăţii, fiind clasificat la nivel de competenţă foarte înalt.

Misiune, viziune, valori comune,  

Misiunea IMSP „Institutul de Cardiologie” constă în fortificarea sănătății populației Republicii Moldova prin organizarea și asigurarea asistenței medicale , bazate pe tehnologii medicale de performanță, prestarea serviciilor medicale cost- eficiente, precum și efectuarea cercetărilor științifice în domeniul medicinei. Obiectivul este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri.

Obiective stabilite:

  • Sporirea accesibilități populației la asistență medicală

Viziunea IMSP „Institutul de Cardiologie”  este de a fi un spital de ordin național de prestigiu, dotat cu tehnici și echipamente medicale de ultimă generație, care să contribuie la acordarea unei asistențe medicale de cea mai înaltă calitate, siguranța actului medical, a pacienților precum și a angajaților.

În activitatea desfăşurată ne bazăm pe următoarele valori comune:

  • respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii a tuturor categoriilor de populaţie şi egalităţii în şanse;
  • garantarea calităţii şi siguranţei actului medical;
  • asigurarea unei largi accesibilităţi la servicii de urgenţă, ambulatorii şi spitaliceşti, asigurarea unor standarde ridicate a competenţelor profesionale precum şi încurajarea dezvoltării lor continue.

© IMSP Institutul de Cardiologie