IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

Din inimă iubește – INIMA!

Instituție medico-sanitară publică fondată în anul 1984 constituită din: Clinica de cardiologie şi Serviciul consultativ­ diagnostic de ambulator, Medici calificați și de renume

Despre instituţieServicii medicale

Distinse Domnule academician Mihail Popovici!

Din numele IMSP Institutul de Cardiologie Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere! În această zi, când încununați frumoasa vârstă de 80 de ani, Vă exprimăm  profunde sentimente de aleasă stimă şi înaltă apreciere.

Vorbind despre academicianul Mihail Popovici, apreciem, întâi de toate, calităţile lui deosebite care îl plasează în cohorta intelectualilor de vază ai Republicii Moldova.

Înzestrat de la natură cu cele mai frumoase calităţi umane ca: înaltul profesionalism, omenia, cumsecădenia, spiritul de iniţiativă, care s-au manifestat şi s-au amplificat pe tot parcursul activităţii, Domnul academician Mihail Popovici a reuşit să realizeze o carieră de excepţie, demnă de invidiat şi de urmat.

Domnul Mihail Popovici a parcurs o evoluție de carieră exemplară si în ritm rapid a pășit ferm treptele carierei științifico-practice. Nu vom trece în revistă sutele de lucrări ale savantului Mihail Popovici care pe tot itinerarul vieții, l-au postat pe o poziție de avangardă în modernizarea și reformarea sistemului de servicii medicale, participând activ la reconstrucţia atât a societăţii medicale, cat şi a vieţii academice. Vom aminti doar că această personalitate importantă a științei noastre este legată fiinţial de cercetare in domeniul cardiologiei. Acesta a fost şi unul din motivele pentru care în a 1977 i se încredinţează fondarea în cadrul Institutului de Stat de Medicină din Chişinău a Laboratorului de Cercetări în Domeniul Cardiologiei, care prin insistența, perseverența și tenacitatea caracteristică Dlui M. Popovici în doar câțiva ani a devenit Sector clinico-experimental și s-a impus ferm drept o importantă subdiviziune de cercetare, temei pentru care în anul 1983 în baza acesteia, a fost decretată înfiinţarea Institutului de cercetări în medicină preventivă și clinică din Moldova (1984), iar în postura de director al acestuia fiind desemnat anume Dl M. Popovici. Manager de talent al sănătății,  din 1997 este director al Institutului de Cardiologie. Aceasta instituție emblematică atât pentru sănătate, cercetare, cat si pentru învăţământul superior din Republica Moldova, al cârei Director generala pana in anul 2014 a fost de Domnul Academician Mihail Popovici, pe lângă faptul ca a salvat sute de mii de vieți, a dat naștere si multor savanți, doctori habilitaţi în medicină și doctori în medicină, medici de categorie superioară.

De apreciat este și participarea activă a Dlui Academician în viața socio-politica a țării noastre. Fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a (1990-1994) este semnatar al Declarației de Independență a Republicii Moldova. Anii 1990 au fost poate cei mai dificili ani din istoria modernă a medicinii din Republica Moldova și în calitatea de  Membru al Comisiei  Parlamentare, Membru al Colegiului Ministerului Sănătăţii (1998–2004), Domnul M. Popovici este printre figurile ilustre de modelatori ai noului sistem de guvernare a medicinii, de gestiune și funcționare dictate de trecerea la economia de piață.

Vă cunoaștem și Vă apreciem ca pe o personalitate multilaterală, vizionar- care și-a lăsat adînc amprenta în instoria Institutului de Cardiologie, sistemului sănătății, mediului academic, ducând faima medicinei și științei Republicii Moldova cu mult peste hotarele acesteia.

 Om cu înalte și elevate calități personale, profesor universitar, academician, om de știință notoriu de talie internațională, care a format multiple generații de specialiști excepționali, autor a numeroase și voaloroase lucrări, manager desăvârșit, persoană care a exercitat onest și cu dăruire de sine multimple funcții publice  și administrative.

O sumară trecere în revistă a multiplelor  posturi, titluri, distincții denotă despre  vastitatea domeniilor  în care a fost antrenat Domnul academician: Preşedinte al Societăţii Ştiinţifice a Cardiologilor din Republica Moldova; membru de onoare al Societăţilor de Cardiologie din Rusia, România, şi Turcia; membru al Senatului USMF „Nicolae Testemiţanu”; membru al Consiliilor Redacţionale al revistelor „Кардиология”, „Рациональная фармакотерапия в кардиологии” (Rusia); „Украинский кардиологический журнал” din Ucraina; „Curierul Medical”, „Buletinul AŞM. Secţia Ştiinţe Medicale”, „Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină” din Moldova; Director Coordonator al Programului CINDI în Moldova din 1990  şi Coordonator Naţional în Oficiul OMS pentru elaborarea Strategiei Europene de combatere a bolilor cronice non contagioase din 2005.

Rezultatele investigaţiilor Domniei Sale şi-au găsit întruchiparea în cele cca 500 publicaţii ştiinţifice, inclusiv 20 monografii, compendii şi ghiduri, 17 invenţii de o certă valoare ştiinţifico-practică, apreciate cu înalte distincţii de rang european şi mondial: 5 medalii de aur, 6 de argint şi 1 de bronz ale Saloanelor Europene şi Mondiale de Inventică, titlul de Cavaler (2005), Ofiţer (2006) şi Comandor (2007), apoi titlul de laureat al Premiului de Stat din Republica Moldova pentru Ştiinţă, Tehnică şi Producţie (1994), Medalia „Meritul Civic”  (1996) şi înalta distincţie  „Ordinul Republicii Moldova”  (2002).

Domnul academician Mihail Popovici a creat și o şcoală autohtonă de savanţi în domeniu, a fost conducător ştiinţific la 26 proiecte ştiinţifice, inclusiv 19 naţionale şi 7 – internaţionale.

Prin munca sârguincioasă, bogata experienţă şi înaltul profesionalism, atitudinea grijulie faţă de oameni, bunătatea, principialitatea şi verticalitatea sa, Domnul academician a câştigat stima şi dragostea prietenilor, colegilor, discipolilor, pacienţilor – tuturor celora care-l înconjoară.

Cu prilejul frumoasei sărbători, Vă dorim  să păstraţi, aceiaşi energie şi capacitate de muncă, hărnicie, sârguinţă, pentru promovarea celor mai moderne şi eficiente metode de cercetare, instruire, diagnostic, tratament şi profilaxie în domeniul cardiologiei, cimentând concomitent frumoasele tradiţii moştenite de la înaintaşii noştri.

La mulţi ani!

Semnez cu toată consideraţiunea în numele meu şi al colaboratorilor Institutului de Cardiologie: V. MOSCALU

Categorii:ToateAvizeAvizeComunicate de presăDrepturile/obligațiunile pacientului și Ghidul vizitatorului Institutului de CardiologieFuncții vacanteNoutățiSfatul mediculuiȘtiință
No more posts

IMSP lnstitutul de Cardiologie
este o unitate de elită în asistența medicală din Republica Moldova.

Funcționează ca o instituție medico-sanitară publică, care asigură asistență medicală complexă de: cardiologie clinică, cardiologie intervențională și cateterism cardiac, cardiochirurgie. Asigură supraveghere și tratament pacienților critici cardiaci, terapie intensivă, urgențe hipertensive, recuperare și prevenție cardiovasculară, explorări funcționale electrofiziologice cardiovasculare, implant de electrostimulatoare și defibrilatoare cardiace, cardiochirugie, explorări neinvazive și ambulatorii de specialitate, deservind pacienți din toate raioanele țării; fiind lider în certcetori științifice și de îndrumare metodologică de specialitate, având atribuții în învățământul superior medical.

Principalele afecțiuni tratate:

Boala coronariană cu toate formele ei acute și cronice
Tulburările de ritm și de conducere
Insuficienta cardiaca
Cardiomiopatiile


Hipertensiunea arterială cu complicații
Bolile valvulare si malformațiile cardiace
Cardiochirugie inclusiv și TAVR/TAVIÎn cazul patologiilor cardiace grave, după spitalizare se inițiază un program de monitorizare ambulatorie individuală de durată în cadrul serviciului consultativ ­ diagnostic de ambulator, unde sunt disponibile toate servicii ambulatorii dedicate pacienților.

CONTACTE


IMSP lnstitutul de Cardiologie – Clinica

MD-2025, Republica Moldova,
mun. Chişinău, str. N. Testemitanu 29/1
tel.: 373-22-72-75-11
fax: 373-22-73-36-00
E-mail: cancelaria2004@mail.ru

IMSP lnstitutul de Cardiologie – Serviciul consultativ-diagnostic de ambulator

MD-2025, Republica Moldova,
mun. Chișinau, str. N. Testemitanu 20,
Tel: 022-72-78-07

IMSP lnstitutul de Cardiologie – Serviciul consultativ-diagnostic de ambulator

MD-2025, Republica Moldova,
mun. Chișinau, str. N. Testemitanu 20,
Tel: 022-72-75-69© IMSP Institutul de Cardiologie