Istoria

Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie

Instituţie curativ – profilactică, organizator-metodică, ştiinţifică şi didactică, fondata în anul 1984.  În anul 1984, în baza serviciilor de cardio-reumatologie, de cardiologie chirurgicală şi a Laboratorului de Cercetări în Domeniul Cardiologiei al Institutului de Stat de Medicină ş Farmacie din Chişinău (fondat la 1978) a fost constituit Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Cardiologiei din Moldova. Fondatorul şi primul director al instituţiei – Mihail Popovici, academician al AŞM, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova pentru ştiinţă şi tehnică. În IMSP Institutul de Cardiologie activează circa 520 persoane, inclusiv 1 academician al AŞM, 11 doctori habilitaţi în medicină, 24 doctori în medicină, 60 medici categorie superioară.

© IMSP Institutul de Cardiologie