Avize / IMSP Institutul de Cardiologie

teza-de-doctor.jpg

22/06/2020

În data de 01.07.2020, ora 1300, în incinta  Sălii de conferințe a Clinicii Institutului de Cardiologie (str. N.Testemițanu 29/1) si in regim on-line va avea loc ședința Seminarului științific de profil

321.03 Cardiologie 321.23 Cardiochirurgie

ORDINEA DE ZI:

 1. Aprobarea proiectului de cercetare a studentei-doctorand Mihaela Ivanovcu tema: ,, Răspunsul inflamator la pacienții cu STEMI pe perioada dezvoltării remodelării adaptive și patologice a miocardului”specialitatea 03 Cardiologie

Conducător de doctorat:  Mihail Popovici, dr.hab.șt. med., prof. univ.,academician al AȘM

Conducător prin cotutelă: Valeriu Cobeț dr. hab. şt. med., prof.univ., Departamentul Fiziopatologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 321.03 – Cardiologie

Referenți:

Istrati Valeriu – dr. hab. şt. med., prof.univ., USMF ”Nicolae Testemițanu”

David Lilia – dr. hab. şt. med., conf.cercet., IMSP Institutul de Cardiologie

Gudumac Valentin – dr. hab. şt. med., prof.univ., USMF ”Nicolae Testemițanu”

Președintele Seminarului științific de profil:

Eleonora Vataman, dr. hab.în șt. med., profesor universitar

teza-de-doctor.jpg

14/05/2020

Pretendent: Mătrăgună Nelea, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător

Consultant științific: Popovici Mihail, dr. hab. în șt. med., prof. universitar,   academician al AȘM

Consultant ştiinţific: Revenco Ninel, dr. hab. în șt. med., prof. universitar

Consiliul ştiinţific specializat: DH 321.03-01

Tema tezei ,,Estimarea factorilor de risc, particularităților clinoco-biochimice și hemodinamice la copiii cu hipertensiune arterială

Specialitatea: 321.03 – Cardiologie

Data: 28 mai 2020

Ora 1400

Local: str. Testemițanu 29/1, Chișinău, MD-2025, etajul 1,

sala de conferințe, în regim online

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică: https://meet.google.com/gcg-hkjr-srz

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil):

Monografie monoautor

 1. Mătrăgună N. Hipertensiunea arterială esențială la copii. Masterprint, 2013. 160 p. ISBN 978-9975-4477-0-6.

Articole în reviste științifice din străinătate recunoscute

 1. Mătrăgună N. Contribution of behavioral risk factors in the implementation of arterial hypertension in children. Supplement of Acta Medica Transilvanica, 2019, p.44-50. ISSN 2559-6500.
 2. Мэтрэгунэ Н.Г., Бикир-Тхоряк Л.И., Кожокарь С.В. Влияние поведенческих факторов риска на развитие артериальной гипертензии у детей. В: Современная педиатрия, 2019, nr.5 (101), cтp.49-57. ISSN 2663-7553.
 3. Кожокарь С. B, Мэтрэгунэ Н. Г., Бикир-Тхоряк Л. И. Перинатальное программирование артериальной гипертензии и ожирения у детей. В: Современная педиатрия, 2019, nr.4 (11), cтp.24-33. ISSN 2663-7553

 

Articole în reviste științifice din Registrul Naţional al revistelor de profil (cu indicarea categoriei):

 1. Mătrăgună, Cojocari S., Bichir-Thoreac L., Suveică L. Factorii de risc şi impactul clinico-metabolic la copiii hipertensivi obezi şi supraponderali. În: Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2010, vol.25, nr.2, p.41-44 (Categoria B).
 2. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L., Culicova O., Suveică L. Factorii de risc cu impact major în hipertensiunea arterială la copii şi adolescenţi. În: Curierul Medical, 2011, vol.324, nr.6, p.68-71 (Categoria B).
 3. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L., Suveică L., Guţu T., Culicova O. Factori de risc reprezentativi, dereglări metabolice şi hormonale la copiii supraponderali, obezi şi hipertensivi. În: Curierul medical, 2012, 330, nr.6, p.3-8 (Categoria B).
 4. Mătrăgună N. Hipertensiunea arterială la copii: factori de risc şi markeri de diagnostic precoce. În: Curierul medical. 2012, nr.3 (327), 208-211. (Categoria B).
 5. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L., Erohina O., Babii C. Hipertensiunea arterială la copii: noi tendinţe şi provocări. În: Buletinul de perinatologie, 2013, 2(58)-3(59), p.114-122 (Categoria B).
 6. Mătrăgună N., Bichir-Thoreac L. Rolul homocisteinei în hipertensiunea arterială la copiii supraponderali şi obezi. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Știinţe Medicale. 2014, vol. 43, nr.2, p.119-121. (Categoria B).
 7. Mătrăgună N. Microalbuminuria în hipertensiunea arterială primară la copii. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2016, vol. 51, nr.2, p.94-97 (Categoria B).
 8. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L. Rolul factorilor de risc prenatali, a homocisteinei şi vitaminei D în realizarea hipertensiunii arteriale la copii. În: Buletin de perinatologie. 2018, vol 80, nr.4, p.34-42. (Categoria B).
 9. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir – Thoreac L. Noi viziuni asupra factorilor de risc ai hipertensiunii arteriale esenţiale la copii – rolul hipovitaminozei D și În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Știinţe Medicale. 2019, vol. 60, nr.1, p. 97-109. (Categoria B).
 10. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L. Factorii de risc asociați hipertensiunii arteriale la copii. În: Buletin de perinatologie, 2019, vol.84, nr. 3, p.57-74 (Categoria B).

Rezumatul tezei

Interesul științific pentru hipertensiunea arterială (HTA) esențială la copil a sporit, în special în ultimul deceniu, deoarece se atestă o scădere a pragului de debut sub vârsta de 10 ani, precum și o prevalență în creștere a acestei afecțiuni, condiționată în mare parte de pandemia de obezitate la nivel mondial. Acest fapt impune diagnosticul precoce al factorilor de risc şi identificarea HTA la etape preclinice.

Fiind motivați de situația în domeniu ne-am propus ca și obiective ale cercetării: estimarea factorilor de risc în apariția hipertensiunii arteriale (HTA) la copii; aprecierea particularităților clinico-hemodinamice ale HTA la copii; evaluarea particularităților spectrului glucidic, lipidic, a unor  markeri ai inflamației cronice (PCR hs, α–TNF) și adipokine (adiponectina, leptina) la copiii hipertensivi și în funcție de greutatea corporală; estimarea rolului homocisteinei (Hcy) ca marcher al disfuncţiei endoteliale; aprecierea catecolaminelor în postura lor de marcheri ai implicării sistemului nervos  simpatic (SNS) în verigile patogenice ale HTA şi obezității la copii, precum și  evaluarea afectării subclinice de organ (aprecierea microalbuminuriei, indicelui masei miocardului ventriculului stâng, grosimii intimei arterei carotide) la copiii cu HTA.

Rezultate obținute, care au determinat soluționarea unei probleme științifice, aplicative, de  importanță majoră rezidă în fundamentarea științifică a noilor viziuni asupra factorilor de risc  a HTA la copii (a factorilor de risc tradiționali, a hiperhomocisteinemiei și dificitului  de 25 OH vit D), a unor biomarkeri de diagnostic (adipokine/citokine, markerii disfuncției endoteliale, a implicării SNS și de afectare subclinică de organ), ceea ce a contribuit la o înțelegere mai amplă a mecanismelor fiziopatologice de realizare a HTA la copii și a confirmat oportunitatea utilizării acestora drept biomarkeri de diagnostic precoce a HTA în vederea aplicării precoce a măsurilor de profilaxie și tratament.

© IMSP Institutul de Cardiologie