Avize / IMSP Institutul de Cardiologie

logo-tip.jpg

16/10/2021

Societatea de Tromboză si Hemostază din Republica Moldova, Societatea Anesteziologie-Reanimatologie din Republica Moldova și Institutul de Cardiologie

Conferința științifico-practică dedicată zilei mondiale a trombozei (WTD)

“Terapia anticoagulantă- aspecte frecvent neglijate”

Moderatori:
prof. Aurel Grosu
conf. Nadejda Diaconu

prof. Victor Botnaru
conf. Ion Chesov

16 octombrie 2021

9.30   Terapiea anticoagulantă- la pacient cu risc 

Dr. Aurel Grosu , Profesor Universitar, Presedintele comisiei de specialitate in cardiologie a MS si PS, Chisinau, Republica Moldova

10.25   Întrebări și răspuns

10.30   Tearapia anticoagulantă- conduita de laborator, ce știm și ce nu facem ?

            Professor  Dr. Julius Ptashekas,  University Stradins, Riga

10.55   Întrebări și răspuns

11.00   Terapia anticoagulantă – sau intervenția chirurgicală  în tratamentul trombozei venoase superficiale?

Dr. Dumitru Casian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar unversitar, sef clinica chirurgie vasculara, Institutul de Medicina Urgenta Chișinău, Republica Moldova

11.25   Întrebări și răspuns 

11.30   Terapia anticoagulantă – interacțiuni medicametoase ale anticoagulantelor orale , recomandări   practice 

Dr. Veceaslav Savan, medic anestezist, reanimatolog în anestezie și reanimare cardiovasculară și toracică, doctor în științe medicale,diplomat al societății europene pe anestezie și terapie intensive, Grenoble France

11.55  Întrebări și răspuns 

12.00   Terapia anticoagulantă – terapia de “ponte” (bridge therapy) la pacienții tratați cu anticoagulante

Dr. Svetlana Plămădeală – doctor în științe medicale, conferențiar universitar,  Chisinau, Republica Moldova

12.25   Întrebări și răspunsuri

12.30   Terapia anticoagulantă – în COVID 19, ce spune PCN ?

Dr. Diaconu Nadejda, doctor în științe medicale, conferentiar cercetator, Presedintele Societații de Tromboză și Hemostază din RM

12.55   Discuții

hat-graduate-medical.jpg

09/09/2021

Avem onoarea să vă invităm la şedinţa Consiliului științific specializat D 321.03-21-23 pe lângă IMSP Institutul de Cardiologie, care va avea loc pe data de 16 septembrie 2021, la ora 1400 în format on-line accesând link-ul https://meet.google.com/vhp-dqyn-pry

ORDINEA DE ZI:

Susţinerea publică a tezei de doctor în științe medicale cu tema: „Tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente: implicații farmacologice și intervenționale”

Autor: Moiseeva Anna

321.03 Cardiologie

Conducător ştiinţific: CARAUȘ Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător
Consultant ştiinţific: POPOVICI Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător

Președintele CȘS, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar: A. Grosu
Secretar științific al CȘS, doctor în științe medicale: S. Cojocari

hat-graduate-medical.jpg

02/09/2021

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat: Moiseeva Anna

Conducător / consultant ştiinţific: Carauș Alexandru/ Popovici Ion

Consiliul ştiinţific specializat: D 321.03-21-23

Tema tezei „Tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente: implicații farmacologice și intervenționale”

Specialitatea: 321.03. Cardiologie­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Data: 16.09.2021 

Ora: 14:00

Local: IMSP Institutul de Cardiologie, str. Testemițanu 29/1

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca IMSP Institutul de Cardiologie și pe pagina web a ANACEC.

medical-meeting.jpg

24/11/2020

Mult stimați membri ai Consiliului științific, cercetători științifici, Vă invităm să participați la ședința Consiliului științific a IMSP Institutul de Cardiologie, care va avea loc la data de 25.11.2020, ora 1400. Ședința se va desfășura în regim on-line, utilizând platforma de comunicare ,,Google Meet” accesând următorul link: https://meet.google.com/dgf-vcdn-dsv

ORDINEA DE ZI:

 1. Discutarea şi aprobarea rapoartelor anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat (2020-2023):
  1400-1410 Cuvânt introductiv M. Popovici, președintele Consiliului științific, profesor universitar, academician al AȘM
  1410-1430 Cifrul 20.80009.8007.10. Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST,  precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvasculară M.Popovici, director de proiect, profesor universitar, academician al AȘM
  1430-1435    
  1435-1455 Cifrul 20.80009.8007.34. Alternative terapeutice noi de ameliorare a prognozei de lungă durată a pacienților cu insuficiență cardiacă cronică prin implementarea strategiilor chirurgicale, intervenționale și de recuperare perioperitorie E. Vataman, director de proiect, dr. hab.în șt.med., profesor universitar
  1455-1500    
  1500-1515 Cifrul 20.80009.8007.04.  Studiul comparativ al impactului unor abordări diverse în tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente la pacienții cu sau fără diabet zaharat A. Carauș, director de proiect, dr. hab.în șt.med., profesor cercetător
  1515-1520    
  1520-1535 Cifrul 20.80009.8007.28. Abordarea strategică a tromboembolismului pulmonar în perioada pre-și post spitalicească în condițiile Republicii Moldova N.Diaconu, director de proiect, dr.în șt.med., conf. cercetător
  1535-1540    
  1540-1555 Cifrul 20.80009.8007.33. Aspecte evolutive ale sindromului metabolic la copii sub tratament cu inhibitorii lipazei gastrointestinale N.Mătrăgună, director de proiect, dr. hab.în șt.med., conf. cercetător
  1555-1625 Concluzii

  Președintele Consiliului științific,
  academician al AȘM                                                                     M.Popovici

  Secretar științific,
  dr. în șt.med.                                                                                  S.Cojocari

hat-graduate-medical.jpg

22/06/2020

În data de 01.07.2020, ora 1300, în incinta  Sălii de conferințe a Clinicii Institutului de Cardiologie (str. N.Testemițanu 29/1) si in regim on-line va avea loc ședința Seminarului științific de profil

321.03 Cardiologie 321.23 Cardiochirurgie

ORDINEA DE ZI:

 1. Aprobarea proiectului de cercetare a studentei-doctorand Mihaela Ivanovcu tema: ,, Răspunsul inflamator la pacienții cu STEMI pe perioada dezvoltării remodelării adaptive și patologice a miocardului”specialitatea 03 Cardiologie

Conducător de doctorat:  Mihail Popovici, dr.hab.șt. med., prof. univ.,academician al AȘM

Conducător prin cotutelă: Valeriu Cobeț dr. hab. şt. med., prof.univ., Departamentul Fiziopatologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 321.03 – Cardiologie

Referenți:

Istrati Valeriu – dr. hab. şt. med., prof.univ., USMF ”Nicolae Testemițanu”

David Lilia – dr. hab. şt. med., conf.cercet., IMSP Institutul de Cardiologie

Gudumac Valentin – dr. hab. şt. med., prof.univ., USMF ”Nicolae Testemițanu”

Președintele Seminarului științific de profil:

Eleonora Vataman, dr. hab.în șt. med., profesor universitar

hat-graduate-medical.jpg

14/05/2020

Pretendent: Mătrăgună Nelea, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător

Consultant științific: Popovici Mihail, dr. hab. în șt. med., prof. universitar,   academician al AȘM

Consultant ştiinţific: Revenco Ninel, dr. hab. în șt. med., prof. universitar

Consiliul ştiinţific specializat: DH 321.03-01

Tema tezei ,,Estimarea factorilor de risc, particularităților clinoco-biochimice și hemodinamice la copiii cu hipertensiune arterială

Specialitatea: 321.03 – Cardiologie

Data: 28 mai 2020

Ora 1400

Local: str. Testemițanu 29/1, Chișinău, MD-2025, etajul 1,

sala de conferințe, în regim online

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică: https://meet.google.com/gcg-hkjr-srz

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil):

Monografie monoautor

 1. Mătrăgună N. Hipertensiunea arterială esențială la copii. Masterprint, 2013. 160 p. ISBN 978-9975-4477-0-6.

Articole în reviste științifice din străinătate recunoscute

 1. Mătrăgună N. Contribution of behavioral risk factors in the implementation of arterial hypertension in children. Supplement of Acta Medica Transilvanica, 2019, p.44-50. ISSN 2559-6500.
 2. Мэтрэгунэ Н.Г., Бикир-Тхоряк Л.И., Кожокарь С.В. Влияние поведенческих факторов риска на развитие артериальной гипертензии у детей. В: Современная педиатрия, 2019, nr.5 (101), cтp.49-57. ISSN 2663-7553.
 3. Кожокарь С. B, Мэтрэгунэ Н. Г., Бикир-Тхоряк Л. И. Перинатальное программирование артериальной гипертензии и ожирения у детей. В: Современная педиатрия, 2019, nr.4 (11), cтp.24-33. ISSN 2663-7553

 

Articole în reviste științifice din Registrul Naţional al revistelor de profil (cu indicarea categoriei):

 1. Mătrăgună, Cojocari S., Bichir-Thoreac L., Suveică L. Factorii de risc şi impactul clinico-metabolic la copiii hipertensivi obezi şi supraponderali. În: Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2010, vol.25, nr.2, p.41-44 (Categoria B).
 2. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L., Culicova O., Suveică L. Factorii de risc cu impact major în hipertensiunea arterială la copii şi adolescenţi. În: Curierul Medical, 2011, vol.324, nr.6, p.68-71 (Categoria B).
 3. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L., Suveică L., Guţu T., Culicova O. Factori de risc reprezentativi, dereglări metabolice şi hormonale la copiii supraponderali, obezi şi hipertensivi. În: Curierul medical, 2012, 330, nr.6, p.3-8 (Categoria B).
 4. Mătrăgună N. Hipertensiunea arterială la copii: factori de risc şi markeri de diagnostic precoce. În: Curierul medical. 2012, nr.3 (327), 208-211. (Categoria B).
 5. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L., Erohina O., Babii C. Hipertensiunea arterială la copii: noi tendinţe şi provocări. În: Buletinul de perinatologie, 2013, 2(58)-3(59), p.114-122 (Categoria B).
 6. Mătrăgună N., Bichir-Thoreac L. Rolul homocisteinei în hipertensiunea arterială la copiii supraponderali şi obezi. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Știinţe Medicale. 2014, vol. 43, nr.2, p.119-121. (Categoria B).
 7. Mătrăgună N. Microalbuminuria în hipertensiunea arterială primară la copii. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2016, vol. 51, nr.2, p.94-97 (Categoria B).
 8. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L. Rolul factorilor de risc prenatali, a homocisteinei şi vitaminei D în realizarea hipertensiunii arteriale la copii. În: Buletin de perinatologie. 2018, vol 80, nr.4, p.34-42. (Categoria B).
 9. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir – Thoreac L. Noi viziuni asupra factorilor de risc ai hipertensiunii arteriale esenţiale la copii – rolul hipovitaminozei D și În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Știinţe Medicale. 2019, vol. 60, nr.1, p. 97-109. (Categoria B).
 10. Mătrăgună N., Cojocari S., Bichir-Thoreac L. Factorii de risc asociați hipertensiunii arteriale la copii. În: Buletin de perinatologie, 2019, vol.84, nr. 3, p.57-74 (Categoria B).

Rezumatul tezei

Interesul științific pentru hipertensiunea arterială (HTA) esențială la copil a sporit, în special în ultimul deceniu, deoarece se atestă o scădere a pragului de debut sub vârsta de 10 ani, precum și o prevalență în creștere a acestei afecțiuni, condiționată în mare parte de pandemia de obezitate la nivel mondial. Acest fapt impune diagnosticul precoce al factorilor de risc şi identificarea HTA la etape preclinice.

Fiind motivați de situația în domeniu ne-am propus ca și obiective ale cercetării: estimarea factorilor de risc în apariția hipertensiunii arteriale (HTA) la copii; aprecierea particularităților clinico-hemodinamice ale HTA la copii; evaluarea particularităților spectrului glucidic, lipidic, a unor  markeri ai inflamației cronice (PCR hs, α–TNF) și adipokine (adiponectina, leptina) la copiii hipertensivi și în funcție de greutatea corporală; estimarea rolului homocisteinei (Hcy) ca marcher al disfuncţiei endoteliale; aprecierea catecolaminelor în postura lor de marcheri ai implicării sistemului nervos  simpatic (SNS) în verigile patogenice ale HTA şi obezității la copii, precum și  evaluarea afectării subclinice de organ (aprecierea microalbuminuriei, indicelui masei miocardului ventriculului stâng, grosimii intimei arterei carotide) la copiii cu HTA.

Rezultate obținute, care au determinat soluționarea unei probleme științifice, aplicative, de  importanță majoră rezidă în fundamentarea științifică a noilor viziuni asupra factorilor de risc  a HTA la copii (a factorilor de risc tradiționali, a hiperhomocisteinemiei și dificitului  de 25 OH vit D), a unor biomarkeri de diagnostic (adipokine/citokine, markerii disfuncției endoteliale, a implicării SNS și de afectare subclinică de organ), ceea ce a contribuit la o înțelegere mai amplă a mecanismelor fiziopatologice de realizare a HTA la copii și a confirmat oportunitatea utilizării acestora drept biomarkeri de diagnostic precoce a HTA în vederea aplicării precoce a măsurilor de profilaxie și tratament.

© IMSP Institutul de Cardiologie