Aprobarea proiectului de cercetare a studentei-doctorand Mihaela Ivanov

În data de 01.07.2020, ora 1300, în incinta  Sălii de conferințe a Clinicii Institutului de Cardiologie (str. N.Testemițanu 29/1) si in regim on-line va avea loc ședința Seminarului științific de profil

321.03 Cardiologie 321.23 Cardiochirurgie

ORDINEA DE ZI:

  1. Aprobarea proiectului de cercetare a studentei-doctorand Mihaela Ivanovcu tema: ,, Răspunsul inflamator la pacienții cu STEMI pe perioada dezvoltării remodelării adaptive și patologice a miocardului”specialitatea 03 Cardiologie

Conducător de doctorat:  Mihail Popovici, dr.hab.șt. med., prof. univ.,academician al AȘM

Conducător prin cotutelă: Valeriu Cobeț dr. hab. şt. med., prof.univ., Departamentul Fiziopatologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 321.03 – Cardiologie

Referenți:

Istrati Valeriu – dr. hab. şt. med., prof.univ., USMF ”Nicolae Testemițanu”

David Lilia – dr. hab. şt. med., conf.cercet., IMSP Institutul de Cardiologie

Gudumac Valentin – dr. hab. şt. med., prof.univ., USMF ”Nicolae Testemițanu”

Președintele Seminarului științific de profil:

Eleonora Vataman, dr. hab.în șt. med., profesor universitar

© IMSP Institutul de Cardiologie