Proces-verbal nr. 48 privind rezultatele obținute în urma susținerii interviului pentru ocuparea funcțiilor vacante a personalului cu studii medicale medii/superioare

Proces-verbal nr. 48

privind rezultatele obținute în urma susținerii interviului pentru ocuparea funcțiilor vacante a personalului cu studii medicale medii/superioare

27.06.2019                     

                                     mun. Chişinău

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IC nr.41-AC din 28.05.2018, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de  26.06.2019, a decis:

Nr. crt. Numele, prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Nota finală a evaluării candidatului Rezultatul
 1.  Plataș Veronica  Felcer laborant   8  Admis
 2.  Dindiu Dorina  Asistent medical  8  Admis
3. Crasovscaia Svetlana Asistent medical 8 Admis
4. Mitrofan Dmitri Asistent medical 8 Admis
5. Răileanu Nelea Contabil                                           10 Admis

În conformitate cu legislația în vigoare și procedura aprobată la nivelul instituției, rezultatul interviului va fi afișat pe avizierul instituției.

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație până la data de 03.07.2019.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© IMSP Institutul de Cardiologie