×
Meniu

Știri și Evenimente

Academicianul Mihail Popovici, La Mulţi Ani!

Domnul Mihail Popovici, academician al AŞM, vice-Director si sef al laboratorului ştiinţific cardiologie intervenţională al IMSP Institutul de Cariologie, Presedintele Societatii Cardiologilor din R. Moldova, este unul din fondatorii serviciului de cardiologie din ţară. Prin activităţile sale începând cu anii 80 ai sec. XX este plenar implicat în crearea, dezvoltarea şi buna funcţionare a serviciului […]

Proces-Verbal interviu medici 21.10.2019

 Proces-verbal nr. 52 privind rezultatele obținute în urma susținerii interviului pentru ocuparea funcțiilor vacante a personalului cu studii medicale medii/superioare 21.10.2019  mun. Chişinău        Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IC nr.41-AC din 28.05.2018, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de  21.10.2019, a decis: Nr. […]

Anunț data interviului persoane admise 21.10.2019

În urma examinării dosarelor prezentate de către persoanele cu studii medicale superioare/medii pentru ocuparea funcțiilor vacante publicate, se publică lista participanților  admiși la concurs: Nr. crt. Numele, prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Rezultatul  1.  Bragarenca Ilie  Medic ATI                                           Admis  2.  Mămăliga Diana  Medic ATI  Admis  3.  Turcu Tatiana  Medic ATI                                            Admis  4.  Gujuman Sergiu […]

Intervenții minim-invazive pe cord, posibile și la Institutul de cardiologie din Moldova. „Ultimele două nopți cred că am trecut în minte de 5 ori intervenția aceasta, pas cu pas, fiecare moment”

Intervenții minim-invazive pe cord, posibile și la Institutul de cardiologie din Moldova. „Ultimele două nopți cred că am trecut în minte de 5 ori intervenția aceasta, pas cu pas, fiecare moment” Stenoza aortică, una dintre cele mai grave și frecvente maladii ale inimii poate fi tratată în Moldova deja și prin metoda intervenției minim-invazive. O […]

Ședința Seminarului științific de profil ,,Cardiologie şi cardiochirurgie (cardiologie)”

În data de 22.10.2019, ora 1400, în incinta Sălii de conferințe a Clinicii Institutului de Cardiologie (str. N.Testemițanu 29/1) va avea loc ședința Seminarului științific de profil ,,Cardiologie şi cardiochirurgie (cardiologie)” ORDINEA DE ZI: Discutarea şi aprobarea materialelor tezei de doctor habilitat în științe medicale a doamnei Nelea Mătrăgună, cu tema ,,Estimarea factorilor de risc, particularităților clinico-biochimice și hemodinamice […]

Expediază mesaj