Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare

În fiecare an, la 10 noiembrie comunitatea științifică din lume marchează Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare (World Science Day for Peace and Development).

            Prin Hotărârea Guvernului nr. 1083/2010 cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera științei şi inovării – „Ziua științei”, Republica Moldova s-a alăturat întregii comunități internaționale a științei în vederea celebrării acestui eveniment.

Astfel, în contextul celebrării celei de-a XI-a ediție a Zilei Științei, cu genericul „Știința – convergența dintre trecut, prezent și viitor”, IMSP Institutul de Cardiologie face o scurtă sinteză retrospectivă a celor mai importante rezultate și evenimente științifice.

  1. Cele mai importante rezultate științifice:

Istoria modernă a asistenței cardiologice din Republica Moldova începe de fapt la 1976,   când în cadrul Institutului de Medicină s-a creat un laborator de cercetări științifice în cardiologie, care ulterior va fi  transformat în sector clinico-experimental şi în final, la anul 1983, s-a reușit să se atingă formula cu prerogativele complete de Institut de Cercetări Științifice în Domeniul Cardiologiei din Moldova. În timp Institutul de Cardiologie a devenit un mare centru de cercetare şi asistenţă cardiologică specializată, cât şi de pregătire a cadrelor, având în subordine, pe lângă laboratoarele de explorări clinico-experimentale, și un serviciu de evidență și asistență cardiologică de ambulator  – Dispensarul Cardiologic, dat în exploatare la 1985.

Istoria cercetărilor științifice moderne în cardiologia fundamentală și clinică a Republicii Moldova începe după anii 70 ai secolului trecut, după cum s-a menționat mai sus, odată cu inaugurarea sectorului clinico-experimental. Unul din primele obiective de cercetare abordate de acest laborator  a fost  marcat de elucidarea etiologiei cardiomiopatiilor, în special a mecanismelor celulare și moleculare responsabile de apariția și dezvoltarea insuficienței cardiace cardiomiopatice. Cercetările fundamentale au reprezentat la această conotație nucleul preocupărilor și s-au focusat asupra elaborării diferitor modele de cardiomiopatie, studiate în plan morfologic, funcțional și metabolic. Pe modele de cardiomiopatie toxică, autoimună, norepinefrinică, tireotoxică, doxorubicinică s-a reușit elucidarea mecanismelor afectării relaxării diastolice a miocardului, impunându-se rolul oportun al încărcăturii cardiomiocitelor cu calciu, carenței energetice, micronecrozelor difuze ale miocardului de tip „calciu” sau „ischemic” și expansiunii spațiului de fibrioză.  Au fost de premieră la acel timp și rezultatele biochimice, care au decelat rolul activării stresului oxidativ în patogenia leziunilor cardiomiopatice, precum și unele mecanisme responsabile de instalarea deficitului eneregetic. Rezultatele morfologice care au fost obținute pe bioptatul miocardului uman au adus noi valențe în apanajul fiziopatologiei  cardiomiopatiilor dilatative. La această noimă s-a demonstrat rolul perturbării expresiei proteinelor contractile ale sarcomerului, precum și ale unor proteine scheletice (e.g. vinculina, nebuliuna, etc.).  Datele obținute au servit de asemenea drept suport pentru algoritmul intricat al cardiomiopatiilor, cât și pentru miocardite.

Cercetările clinico-experimentale care au urmat după anii 90 au fost prioritar proiectate pe studiul afecțiunilor ischemice ale inimii și revascularizării prin angioplastie. S-a demonstrat corelarea între severitatea leziunilor ischemice ale miocardului și nivelul circulant al celulelor progenitoare endoteliale. Mai mult decât atât, s-a scos în iveală fenomenul diminuării capacității proliferative ale celulelor progenitoare sechestrate de țesutul medular și cantonate în zona ischemică a miocardului. De asemenea, s-a reușit să se identifice apariția în serul sanguin a proteinei inerente pompei de calciu a reticulului sarcoplasmic, Ca-ATP-aza, la pacienții cu infarct miocardic acut.  Important, că zona necrozei a miocardului se corelează direct cu concentrația serică a Ca-ATP-azei. Astfel, Ca-ATP-aza a câștigat sufragiile unui marker de înaltă specificitate și sensibilitate a necrozei miocardului. În plus, în timpul dispariției  în circuitul sanguin a Ca-ATP-azei este mult mai scurt comparativ cu cel al troponinelor, fapt ce a consolidat valoarea predictivă a acestui marker în diagnosticul re-infarctului.

A fost în premieră mondială demonstrat rolul diminuării expresiei micro-ARN-143-145 în media musculară a arterei coronariene în preluarea fenotipului secretor al miocitului neted vascular, prin ce se conduce la declanșarea procesului de migrare și proliferare a acestuia. Acumularea miocitelor în intima coronariană reprezintă o componentă celulară importantă a hiperplaziei neointimei – substratul de bază al restenozei intra-stent. Totodată, a fost identificat fenomenul de activare a metaloproteinazelor matricei extracelulare, iar acumularea colagenului degradat în deosebi de tip I în zona neointimei constitue o altă fațetă a patogenezei restenozei. Pe de altă parte s-a configurat și interfața acestor evidențe – creșterea cantității ARN extracelular, fapt ce rezultă în augmentarea expresiei factorului de necroză a tumorii alpha și a altor citokine proinflamatoare, care în acțiune sinergistă cu radicalii liberi de oxigen sporesc migrarea celulară și degradarea colagenului fibrilar.  Aceleași entități conceptuale au fost consolidate la paceinții cu restenoză intra-stent prin aplicarea panoului multi-marker, în cadrul căreia s-a  urmărit  elevarea serică a citokinelor pro-inflamatoare, markerilor de degradare a colagenului fibrilar de tip I și III (CITP și CIIITP), precum și   diminuarea citokinelor antiinflamatoare, markerilor de sinteză a colagenului (PINP și PIIINP) și  ARN-azei. Aplicarea IVUS și OCT s-a dovedit a fi utilă în vederea aprecierii paternului și substratului morfologic al restenozei intra-stent: neoaterosclerotic sau hiperplazia neointimei.

O metodă, care a revoluționat rezultatele cercetărilor din ultimele 2 decenii a fost marcată de implementarea în premieră în Republica Moldova a angioplastiei coronariene cu implantare de stent. În cele 2 săli de cateterism cardiac, dotate cu sisteme de angiografie ultramoderne şi utilaj suplimentar sunt efectuate anual peste 2000 de examinări diagnostice invazive și cca 700 de angioplastii curative pe vasele coronariene și arterele periferice, proceduri de închidere a defectelor structurale ale inimii (Fig.1. Sala de cateterism cardiac)

Grație cercetărilor sus menționate şi implementări tehnologice în practica cardiologiei intervenționale, în Clinica instituției – cota restenozelor a diminuat de la 15,6% până la  < 2%.

Considerând incidenţa şi pericolul deosebit al afecţiunilor cardiovasculare în populaţia ţării, colaboratorii institutului monitorizează şi supraveghează cu îngrijorare acest fenomen şi muncesc intens şi perseverent asupra mai multor proiecte de contracarare  şi de punere sub control a factorilor care determină apariţia şi gravitatea evolutivă a maladiilor cardiace, militând de mai mult timp pentru punerea în aplicare a unui program complex  de prevenire pe toate căile a îmbolnăvirilor cardiovasculare în particular şi a maladiilor noncontagioase în ansamblu.

Inițiativele și apoi probele reale aduse de colaboratorii Institutului Cardiologic antrenați în Proiectul CINDI implementat în cadrul unei localități rurale reprezentative  (Proiectul Lăpușna) au servit drept suport pentru elaborarea mai multor documente de țâră pe termen lung, precum Politica şi Strategia de Sănătate, cât şi a unui set de documente importante, inclusiv compartimentul ce ține de prevenire a Programului de prevenire şi control al bolilor cardiovasculare pentru anii 2014 -2020, document de stat care s-a focalizat în premieră pe combaterea bolilor și consolidarea sănătății populației prin anularea și ținerea sub control a factorilor de risc morbid cu impact demonstrat inclusiv de proiecte desfășurate sub egida Institutului de Cardiologie.

Preocupările  științifice ale echipei Laboratorului de insuficiență cardiacă cronică  sunt axate pe  studierea modificărilor cordului și ale funcției cardiace  la pacienții cu cardiopatie ischemică după suportarea unui infarct miocardic și după revascularizarea coronariană chirurgicală sau intervențională, cât și recuperare fizică, tratament medicamentos  și  prevenire secundară.

Pe parcursul anilor au fost studiate diferite aspecte ale patogeniei insuficienței cardiace, precum modificările morfologice si remodelarea cordului, cuantificarea contractilității regionale, rolul sistemului vegetativ  și a co-morbidităților în instalarea și evoluția insuficientei cardiace, corecția medicamentoasă a dereglărilor neuro-humorale. S-au întreprins cercetări ale disfuncției endoteliale și agregării trombocitelor la pacienții cu infarct miocardic cât și efectul curativ al tratamentului medicamentos de prevenție secundară  cu hipolipemiant si antiagregant.

Au fost validate metode informative de studiere a calității vieții și de determinare a riscului rezidual. S-au diferențiat fenotipurile insuficientei cardiace, s-au evidențiat factorii predictivi de prognoza îndepărtată a morbidității și mortalității pacienților, toate acestea fiind utilizate în calitate de puncte finale ale studiilor clinice realizate.

Rezultatele acumulate au contribuit la crearea premiselor unui sistem de monitorizare la domiciliu a pacienților externați din spitalul de nivel terțiar după exacerbarea insuficienței cardiace, precum și elaborarea unui ghid de reabilitare la domiciliu pentru pacienții cu insuficiență cardiacă cronică. Aplicând metoda de suport telefonic structurat în cadrul proiectului de telemonitoring în reabilitarea complexă a pacienților cu insuficiență cardiacă de etiologie ischemică s-a obținut majorarea toleranței lor la efort fizic, ameliorarea statutului psiho-emoțional și funcțional, a parametrilor calității vieții și s-a ameliorat speranța de viață.

În colaborare cu alte instituții naționale de cercetări științifice  au fost realizate două studii de transfer tehnologic în cadrul cărora a fost elaborat, studiat și înregistrat un produs vegetal original SoyPec, compus din proteina de soia și pectina de măr. Cercetările clinice au demonstrat eficacitatea acestui produs pentru corecția hiperlipidemiei moderate si pentru tratament combinat. Altă metodă – ampeloterapia a fost implementată la etapa a doua de reabilitare a pacienților cu infarct miocardic și a rezultat cu ameliorarea capacității lor funcționale.

Membrii laboratorului de insuficiență cardiacă cronică  au participat la realizarea a șase studii–registru din cadrul EURObservational Research Programme of the European Society of Cardiology și la un studiu al  International Council of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, rezultatele cărora au fost publicate pe parcursul ultimilor ani și sunt interpretate ca studii de referință.

Direcțiile de activitate științifică ale laboratorului Tulburări de ritm cardiac  și urgențe cardiace pe parcursul anilor au vizat:

Aritmiile cardiace, pentru care au fost descifrate unele mecanisme electro-fiziologice de producere; s-au elucidat  particularități în evoluția clinică a tahicardiilor paroxistice atrioventriculare prin mecanismul de re-intrare la gravide; s-a constatat dezvoltarea cardiopatiei aritmogene în evoluția clinică pe termen lung a tahicardiei atriale cronice recidivante și evidențiat factorii predispozanți; s-a cercetat  impactul IEC a angiotensinei II asupra funcției atriului stâng după restabilirea ritmului sinuzal la pacienții cu  fibrilație atrială (FA)  non-valvulară; s-a estimat  ponderea FA în tireotoxicoză și rata hipertiroidiei manifeste și subclinice la pacienții cu FA paroxistică și persistentă; ponderea FA în accidentul vascular cerebral ischemic (AVC); s-a evaluat impactul sindromului de apnee în somn la pacienții cu tahicardie ventriculară dezvoltată în perioada post-infarct; s-a estimat utilitatea aplicării unor scoruri (MMSE) în scopul evidențierii evenimentelor ischemice cerebrale silenţioase și optimizarea tratamentului anticoagulant la pacienții cu FA.

Sala de  electrofiziologie şi implantări de dispozitive cardiace a laboratorului științific constituie o nouă perspectivă în acordarea asistenței medicale pacienților cu aritmii cardiace. Acesta dispune de o sală modernă pentru studii electrofiziologice și implanturi de cardiostimulatoare, defibrilatoare cardiace, dotată cu echipament fluoroscopic de înaltă calitate, echipament de monitorizare a ECG, monitorizare continuă a tensiunii arteriale şi a saturaţiei cu oxigen. Anual sunt implantate peste 300 de dispozitive cardiace în diverse tulburări de ritm (Fig.2)

Considerând importanța problemelor  impuse de incidența majoră și impactul medico-social deosebit al hipertensiunii arteriale în populația Republicii Moldova, serviciul cardiologic a fost prevăzut din start cu un Departament specializat în ,,Hipertensiuni Arteriale”.

Pe lângă faptul că în cadrul acestui serviciu se acordă asistență înalt specializată pentru formele complexe sau maligne de HTA (spre acest serviciu sunt direcționate toate cazurile dificile și formele rebele de hipertensiune arterială din spațiul țării), savanții de aici sunt antrenați în cercetări prevăzute de mai multe proiecte Naționale și Instituționale, din care au rezultat numeroase elaborări și idei inovative de abordări în managementul hipertensiunii arteriale rezistente, inclusiv formule farmacologice inedite, unele ameliorate esențial. Din anul 2017 în departament a fost implementată metoda minim invazivă de tratament al pacienților cu hipertensiune arterială rezistentă prin desimpatizarea arterelor renale. Astfel, pacienți la care tensiunea arterială rămâne înaltă în pofida administrării diverselor scheme de tratament antihipertensiv în doze zilnice maxime tolerate, au primit o nouă speranță pentru un control mai efectiv al tensiunii arteriale și o calitate de viață mai înaltă, reducând în acest mod riscul de evenimente cardiovasculare fatale.

Pe lângă lucrul curativ zilnic Clinica Hipertensiuni arteriale își desfășoară cu succes și activitatea științifică. Rezultatele științifice obținute au fost prezentate la numeroase foruri de specialitate din țară și peste hotare (România, Canada, Elveția, Polonia, India, SUA, Italia, Turcia, Slovenia, Rusia, Honk-Kong, Israel, Olanda, Spania, Portugalia, Germania, Franta, Marea Britanie).

Cât privește serviciul de cardiologie pediatrică din Republica Moldova,  consemnăm cu satisfacție că am fost  primii între statele  fostei URSS, care în 1992  am  configurat grupul științific de cardiologie pediatrică.  Pe parcurs s-a fortificat și  baza tehnico-materială, iar în  anul 2007 grupul de cardiologie pediatrică a primit statut de laborator științific de cardiologie pediatrică.  Sfera de interes investigațional a inclus diagnosticul și modalitatea de abordare curativă a diferitor  nosologii complexe: miocarditele acute nonreumatice, hipertensiunea arterială la copil, cardiopatiile congenitale, tulburările de ritm și de conductibilitate, valvulopatiile achiziționate, inclusiv reumatismale, endocarditele infecțioase, pericardite, sindrom metabolic etc.

Majoritatea rezultatelor științifice obținute de către cercetătorii științifici ai instituției sunt implementate în activitatea practică.

  1. Unele evenimente științifice:

Savanții de la Institutul de Cardiologie au fost mereu pe linia  de avangardă a evenimentelor  științifice de specialitate, reprezentând  știința cardiologică din țara noastră la numeroase foruri naționale și internaționale. O dată  la 4 ani Societatea Cardiologilor organizează Congresul Cardiologilor din Republica Moldova cu o largă participare internațională.

În zilele de 7 și 8 octombrie 2016 la Chișinău și-a ținut lucrările Congresul Societății Cardiologilor din Republica Moldova. Cea de-a VI-a ediție a acestui înalt For, a avut o largă participare internațională, iar Programul științific a oferit oportunitatea de a recepționa informații noi, și mai ales utile, din domeniul cardiologiei moderne, prezentate de personalități recunoscute din Republica Moldova, România, Federația Rusă, Ucraina, Bielorusia, Italia etc.

Lucrările celui de-al VII-lea Congres al Societății Cardiologilor din Republica Moldova cu participare internațională, proiectat pentru perioada 09-10 octombrie 2020 s-a derulat în regim on-line, urmând ca să acumulăm și o astfel de experiență în modalitatea de a ne organiza evenimentele devenite tradiționale, situație dictată de pandemia de COVID – 19.

De ademenea, Societate Cardiologilor din Republica Moldova de comun cu Societatea Europeană de Cardiologie au organizat în zilele de 10 și 11 noiembrie 2017 cursuri de instruire în domeniul cardiologiei (European Society of Cardiology Grand Courses, 2017), unde s-au prezentat noutăți despre cele mai avansate practici de diagnosticare și tratament al bolilor cardiovasculare. Aceste cursurile au fost ținute de somități în cardiologie din Italia, Grecia, Australia etc. recunoscute la nivel internațional, cât şi de specialiști de la IMSP Institutul de Cardiologie.

© IMSP Institutul de Cardiologie