×
Meniu

Ședința Seminarului științific de profil ,,Cardiologie şi cardiochirurgie (cardiologie)”

În data de 22.10.2019, ora 1400, în incinta Sălii de conferințe a Clinicii Institutului de Cardiologie (str. N.Testemițanu 29/1) va avea loc ședința Seminarului științific de profil ,,Cardiologie şi cardiochirurgie (cardiologie)”

ORDINEA DE ZI:

  1. Discutarea şi aprobarea materialelor tezei de doctor habilitat în științe medicale a doamnei Nelea Mătrăgună, cu tema ,,Estimarea factorilor de risc, particularităților clinico-biochimice și hemodinamice la copiii cu hipertensiune arterială (specialitatea: 321.03 – Cardiologie)

Consultanți științifici:

M.Popovici, dr. hab.în șt. med., profesor universitar, academician al AȘM

N.Revenco, dr. hab.în șt. med., profesor universitar

 

Referenți:

V.Botnaru, dr. hab.în șt. med., profesor universitar

V. Cobeț, dr. hab.în șt. med., profesor universitar

V. Istrati, dr. hab.în șt. med., profesor universitar

Președintele Seminarului științific de profil:

Eleonora Vataman, dr. hab.în șt. med., profesor universitar