Secţia cardiologie generală, catedra cardiologie, Facultatea de rezidenţiat a USMF Nicolae Testemiţanu

 

Şef catedră – Valeriu Revenco, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

În incinta IMSP Institutului de Cardiologie activează Catedra Cardiologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemitanu”, care este veriga principală în formarea şi perfecţionarea continuă a medicului specialist în domeniul cardiologiei şi diagnosticului-funcţional din Republica Moldova.

Catedra participă activ la etapele de pregătire universitară și postuniversitară în domeniul cardiologiei, diagnosticului-funcțional şi cardiologiei intervenționale. În cadrul Catedrei de Cardiologie, studiile stiintifice se petrec prin doctorat și postdoctorat.

Catedra Cardiologie, participă activ și la pregătirea postuniversitară continuă, prin perfecţionarea medicilor cardiologi, diagnostic-funcţional, internişti şi medicilor de familie în domeniul cardiologiei şi diagnosticului-funcţional.

Anual, la catedră, efectuează stagiul practic 60-70 medici rezidenți, secundari clinici și 200-240 medici cardiologi, medici de diagnostic-funcţional, internişti şi medici de familie.

Telefoane de contact:

şef clinică – 256-144
şef catedră – 256-113

 

© IMSP Institutul de Cardiologie