Laboratorul Științific Insuficiență Cardiacă Cronică

 

Şef departament – Eleonora Vataman, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

În departament sunt asistate cazurile de insuficienţă cardiacă cronică avansată de diversă geneză. Personalul acestui serviciu specializat a acumulat în timp o experienţă bogată în diagnosticarea stadiilor precoce de instalare a disfuncţiei cardiace şi în determinarea sigură a conduitei terapeutice (imediate şi de durată), reuşind ameliorarea pronosticului individual. Rezultatele încurajatoare se datoresc în mare parte şi utilizării promte a progreselor de ultimă oră privind diagnosticul, tratamentul medicamentos, nonfarmacologic şi chirurgical, metodele de profilaxie secundară şi de recuperare în insuficienţa cardiacă. Determinarea criteriilor clinico-funcţionale de disfuncţie şi remodelare cardiacă;

– Determinarea criteriilor clinico-funcţionale de disfuncţie şi remodelare cardiacă;
– Evidenţierea factorilor prognostici în evoluţia insuficienţei cardiace şi optimizarea algoritmului de tratament;
– Studierea farmacodinamicii remediilor medicamentoase noi în tratamentul de durată al sindromului de insuficientă cardiacă cronică.
Telefoane de contact:
Șef departament 256-106

 

 

© IMSP Institutul de Cardiologie