Funcții vacante / IMSP Institutul de Cardiologie


21/10/2019 0

 Proces-verbal nr. 52

privind rezultatele obținute în urma susținerii interviului pentru ocuparea funcțiilor vacante a personalului cu studii medicale medii/superioare

21.10.2019 

mun. Chişinău

       Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IC nr.41-AC din 28.05.2018, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de  21.10.2019, a decis:

Nr. crt. Numele, prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Nota finală a evaluării candidatului Rezultatul
 1.  Bragarenca Ilie  Medic ATI               9  Admis
 2.  Mămăliga Diana  Medic ATI  9  Admis
 3.  Turcu Tatiana  Medic ATI   9  Admis
 4.  Gujuman Sergiu  Medic ATI              9  Admis
 5.  Ieșanu Ion  Medic ATI              9  Admis
 6.  Bobu Ivan  Medic ATI                 9  Admis
 7.  Otean Cristina  Asistent medical    8  Admis
 8.  Buga Marina  Asistent medical     8  Admis
 9.  Vicolas Irina  Asistent medical  8  Admis
 10.  Balan Daria  Asistent medical    8  Admis
 11.  Matcovschi Ludmila  Asistent medical              8  Admis
 12.  Gonta Axenia  Asistent medical     8  Admis
 13.  Custova Fedora  Asistent medical       8  Admis
 14.  Cociorva Daniela  Asistent medical             8  Admis
 15.  Oleinic Luminita  Asistent medical        8  Admis
 16.  Novac Sabina  Asistent medical     8  Admis
 17.  Creciun Ana  Asistent medical               8  Admis
 18.  Soimu Svetlana  Asistent medical  8  Admis

În conformitate cu legislația în vigoare și procedura aprobată la nivelul instituției, rezultatul interviului va fi afișat pe avizierul instituției.

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație până la data de 25.10.2019.


21/10/2019 0

În urma examinării dosarelor prezentate de către persoanele cu studii medicale superioare/medii pentru ocuparea funcțiilor vacante publicate, se publică lista participanților  admiși la concurs:

Nr. crt. Numele, prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Rezultatul
 1.  Bragarenca Ilie  Medic ATI                                           Admis
 2.  Mămăliga Diana  Medic ATI  Admis
 3.  Turcu Tatiana  Medic ATI                                            Admis
 4.  Gujuman Sergiu  Medic ATI                                           Admis
 5.  Ieșanu Ion  Medic ATI                                           Admis
 6.  Bobu Ivan  Medic ATI                                           Admis
 7.  Otean Cristina  Asistent medical                                            Admis
 8.  Buga Marina  Asistent medical                                            Admis
 9.  Vicolas Irina  Asistent medical                                            

Admis

 10.  Balan Daria  Asistent medical                                            Admis
 11.  Matcovschi Ludmila  Asistent medical                                            Admis
 12.  Gonta Axenia  Asistent medical                                            Admis
 13.  Custova Fedora  Asistent medical                                            Admis
 14.  Cociorva Daniela  Asistent medical                                            Admis
 15.  Oleinic Luminita  Asistent medical                                            Admis
16.  Novac Sabina  Asistent medical                                            Admis
 17.  Creciun Ana  Asistent medical                                            Admis
 18.  Soimu Svetlana  Asistent medical                                            Admis

– Data desfășurării concursului: 21.10.2019, ora  10:00,  în  Sala de Ședințe din cadrul IMSP IC.

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

Serviciul resurse umane tel.: 0 (22) 256 081


27/09/2019 0

IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante după cum urmează:

Nr. Denumirea funcției pentru concurs Nr. de unități vacante
1 Medic Ecocardiografist (perioada determinată) 1
2 Medic cardiochirurg 1
3 Medic  anesteziolog-reanimatolog 1
4 Medic  ATI de gardă 2
5 Medic perfuziolog 2
6 Medic laborant 1
7 Asistent medical perfuziologie/ anestezie/ operație/ gardă 10
8 Felcer laborant 1

 a) Condiţii de participare la concurs:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată conform adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie;
 • Nu are antecedente penale.

  b) Cerinţe postului:

– Studii medii speciale în domeniu medical;

– Experienţă profesională: experienţa profesională în domeniu va constitui un avantaj;

– Specializare, perfecționări în specialitate, atestare profesională în domeniul specialității

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • cerere pentru participarea la concurs cu mențiunea postului solicitat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii medii speciale, superioare şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionale, specializare, și de calificare profesională;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificat medical forma 086-e;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • – 2 fotografii 3×4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora de către serviciul personal a instituției. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Dosarele pot fi depuse la IMSP Institutul de Cardiologie în termen de 20 zile lucrătoare de la data publicării, între orele 830-17.00 , la adresa mun. Chişinău, str. N. Testemițanu 20, bir. 305.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Serviciul resurse umane, tel. de contact: 0 (22) 256 081

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 18.10.2019

Locul desfăşurare a concursului este: mun. Chişinău, str. N. Testemițanu 29/1


15/01/2019 0

IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante după cum urmează:

Nr. Denumirea funcției pentru concurs Nr. de unități vacante
1 Medic Cardiolog 2
2 Medic Ecocardiografist 1
3 Asistent medical 5 (de bază)

 a) Condiţii de participare la concurs:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată conform adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie;
 • Nu are antecedente penale.

  b) Cerinţe postului:

 • Studii medii speciale în domeniu medical;
 • Experienţă profesională: experienţa profesională în domeniu va constitui un avantaj;
 • Specializare, perfecționări în specialitate, atestare profesională în domeniul specialității

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • cerere pentru participarea la concurs cu mențiunea postului solicitat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii medii speciale, superioare şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionale, specializare, și de calificare profesională;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificat medical forma 086-e;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • – 2 fotografii 3×4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora de către serviciul personal a instituției. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Dosarele pot fi depuse la IMSP Institutul de Cardiologie în termen de 20 zile lucrătoare de la data publicării, între orele 830-17.00 , la adresa mun. Chişinău, str. N. Testemițanu 20, bir. 305.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Serviciul resurse umane, tel. de contact: 0 (22) 256 081

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 01.02.2019

Locul desfăşurare a concursului este: mun. Chişinău, str. N. Testemițanu 29/1


12/12/2018 0

În urma examinării dosarelor prezentate de către persoanele cu studii medicale superioare/medii pentru ocuparea funcțiilor vacante publicate, se publică lista participanților  admiși la concurs:

Nr. crt. Numele, prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Rezultatul
 

1.

 

Sedaia Ecaterina

 

Medic cardiolog                                          

 

Admis

 

2.

 

Cabac Irina

 

Medic cardiolog                                          

 

Admis

 

3.

 

Mihalache Georgeta

 

Medic cardiolog                                          

 

Admis

 

4.

 

Ochișor Viorica

 

Medic cardiolog                                          

 

Admis

 

5.

 

Cernavca Igor

 

Felcer laborant                                          

 

Admis

 

6.

 

Boboc Veaceslav

 

Felcer laborant                                          

 

Admis

Data desfășurării concursului: 12.12.2018, ora  10:00,  în  Sala de Ședințe din cadrul IMSP IC.

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

Serviciul resurse umane tel.: 0 (22) 256 081

© IMSP Institutul de Cardiologie