×
Meniu

Aviz cu privire la examinarea tezei de doctor în științe în ședința Seminarului Științific de Profil

Ședinţa Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală Specialitatea: 321.03. Cardiologie; 321.23 Cardiochirurgie, va avea loc pe data de 18 iunie 2019, ora 14:00, în incinta Sălii de conferințe a Clinicii Institutului de Cardiologie (str. N. Testemițanu 29/1)

Ordinea de zi:

Examinarea şi aprobarea tezei de doctor în ştiinţe medicale a studentei-doctorande Cabac-Pogorevici Irina cu tema „Hemodinamica intrarenală în hipertensiunea arterială și disglicemie – veriga de conexiune între afectarea microvasculară și macrovasculară”, Programul de doctorat 321.03 – Cardiologie.

Conducător științific:

Revenco Valeriu dr. hab. șt. med., prof. univ., specialitatea 321.03 – Cardiologie

Membri ai comisiei de îndrumare:

  • Grib Livi, dr. hab. șt. med., conf. univ., specialitatea 03 – Cardiologie
  • Ochișor Viorica, dr. şt. med., conf. univ., specialitatea 03 – Cardiologie
  • Mihalache Georgeta, dr. şt. med., conf. univ., specialitatea 03 – Cardiologie

Referenţi oficiali:

Caproș Natalia, dr. hab. șt. med., conf. univ., specialitatea 321.03 – Cardiologie

Cobeț Valeriu, dr. hab. șt. med., prof. univ., specialitatea 321.03 – Cardiologie

Preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil:

Vataman  Eleonora, dr. hab. șt. med., prof. univ., specialitatea 321.03 – Cardiologie

Vicepreşedinte al Seminarului ştiinţific de profil:

Revenco Valeriu, dr. hab. şt. med., prof. univ., specialitatea 321.03 – Cardiologie

Secretar ştiinţific:

Stamati Adela, dr. șt. med., conf. univ., specialitatea 321.03 – Cardiologie