2019 august / IMSP Institutul de Cardiologie


13/08/2019 0
Nr. Denumirea funcției pentru concurs Nr. de unități vacante
1 Medic Ecocardiografist (perioada determinată) 1
2 Medic cardiochirurg 2
3 Medic  anesteziolog-reanimatolog 1
4 Medic  ATI de gardă 4
5 Medic perfuziolog 2
6 Medic laborant 1
7 Asistent medical perfuziologie/ anestezie/ operație/ gardă 20
8 Felcer laborant 1

 a) Condiţii de participare la concurs:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată conform adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie;
 • Nu are antecedente penale.
 1.  b) Cerinţe postului:

– Studii medii speciale în domeniu medical;

– Experienţă profesională: experienţa profesională în domeniu va constitui un avantaj;

– Specializare, perfecționări în specialitate, atestare profesională în domeniul specialității

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • cerere pentru participarea la concurs cu mențiunea postului solicitat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii medii speciale, superioare şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesionale, specializare, și de calificare profesională;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificat medical forma 086-e;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • – 2 fotografii 3×4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora de către serviciul personal a instituției. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Dosarele pot fi depuse la IMSP Institutul de Cardiologie în termen de 20 zile lucrătoare de la data publicării, între orele 830-17.00 , la adresa mun. Chişinău, str. N. Testemițanu 20, bir. 305.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Serviciul resurse umane, tel. de contact: 0 (22) 256 081

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 02.09.2019

Locul desfăşurare a concursului este: mun. Chişinău, str. N. Testemițanu 29/1

© IMSP Institutul de Cardiologie