2018 decembrie 12 / IMSP Institutul de Cardiologie


12/12/2018 0

În urma examinării dosarelor prezentate de către persoanele cu studii medicale superioare/medii pentru ocuparea funcțiilor vacante publicate, se publică lista participanților  admiși la concurs:

Nr. crt. Numele, prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Rezultatul
 

1.

 

Sedaia Ecaterina

 

Medic cardiolog                                          

 

Admis

 

2.

 

Cabac Irina

 

Medic cardiolog                                          

 

Admis

 

3.

 

Mihalache Georgeta

 

Medic cardiolog                                          

 

Admis

 

4.

 

Ochișor Viorica

 

Medic cardiolog                                          

 

Admis

 

5.

 

Cernavca Igor

 

Felcer laborant                                          

 

Admis

 

6.

 

Boboc Veaceslav

 

Felcer laborant                                          

 

Admis

Data desfășurării concursului: 12.12.2018, ora  10:00,  în  Sala de Ședințe din cadrul IMSP IC.

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

Serviciul resurse umane tel.: 0 (22) 256 081

© IMSP Institutul de Cardiologie