Unitatea primire de urgență (UPU)

Șef – Igor Damașcan, medic cardiolog categorie superioară

Este o subdiviziune structurală a IMSP Institutul de Cardiologie destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgență a pacienților cu afecțiuni cardiovasculare acute, care sunt transportați de serviciul AMU, prin transfer inter-spitalicesc sau se prezintă la spital de sine stătător.

 La prezentare în UPU fiecare pacient beneficiază de o evaluare complexă, ce include: examenul clinic, examenul de laborator, ECG, explorări radiologice și ultrasonografie. Această abordare permite chiar de la etapa inițială stabilirea unui diagnostic corect și determinarea tacticii ulterioare de tratament.

Dotarea UPU, permite supravegherea și monitorizarea pacienților care nu au indicații pentru spitalizare de urgență, fiind ulterior externați sub supravegherea personalului medical de circumscripție, astfel reducându-se costurile asistenței medicale prestate și evitarea spitalizărilor neîntemeiate.

Personalul UPU este constituit din cadre calificate, cu pregătire profesională în domeniu, ce asigură un act medical bazat pe responsabilitate și profesionalism.

Activând în regim non-stop, Unitatea primire de urgență a IMSP Institutului de Cardiologie facilitează accesul populației la asistența medicală spitalicească în cazurile urgente, prestând servicii medicale de calitate în condiții moderne.

 

 

 

© IMSP Institutul de Cardiologie