Ședința de prezentare a raportului

privind activitatea clinică

 a IMSP Institutul de Cardiologie”

pentru anul 2017

 

         Pe data de 16 februarie curent a avut loc ședința de prezentare a raportului privind  activitatea clinică a IMSP Institutul de Cardiologie” pentru anul 2017. La ședință au participat dnul Boris Gîlcă, secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dnul Juolas Galdekas, Înalt Consilier UE, conducătorul instituției domnul Vitalie Moscalu, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, vicedirectorii Mihail Popovici, academician al AȘM,  Alexandru Carauș, doctor habilitat în ştiinţe medicale, șefii de secții clinice și subdiviziunilor paraclinice.

         În cadrul ședinței dnul Vitalie Moscalu a prezentat principalele obiective care au fost realizate pe parcursul anului trecut în activitatea economico-financiară, retribuirea muncii, activitatea departamentelor și laboratoarele științifice, secțiilor  clinice\subdiviziunilor paraclinice și cele mai importante priorități stabilite pentru anul 2018. După prezentarea raportului au luat cuvîntul dnul academician Mihail Popovici și unii conducători de secții clinice și subdiviziuni paraclinice. Aceștia au venit cu completări și aprecieri pozitive referitor la rezultatele obținute în activitatea managerială, investiții capitale, lucrul cu medicii rezidenți și alte domenii vitale, obținute în perioada de raportare. Totodată, au fost evidențiate și unele probleme referitor la stabilirea tarifelor pentru serviciile medicale, retribuirea muncii tinerilor specialiști și imaginea activității medicilor în societate.  

         Dnul Boris Gîlcă a apreciat înalt rezultatele obținute de IMSP Institutul de Cardiologie” în anul 2017 și a evaluat pozitiv activitatea personalului medical cu remarca că în perioada menționată în adresa Ministerului Sănătății,  Muncii și Protecției Sociale nu a parvenit nici o sesizare referitoare la careva nereguli admise în cadrul instituției. De asemenea, au fost enunțate unele soluții pentru problemele existente în sistemul medical, cu specificația că rezolvarea acestora reprezintă o prioritate pentru minister.       

         În încheiere, dnul director Vitalie Moscalu a mulțumit înalților oaspeți pentru participarea  la ședință, exprimînd aprecierile sale pentru munca depusă de colectivul instituției, cît și pentru eforturile solide şi constante, depuse de autorităţi în sprijinirea activității IMSP Institutul de Cardiologie” în anul 2017.