×
Meniu

Proces-Verbal interviu medici 21.10.2019

 Proces-verbal nr. 52

privind rezultatele obținute în urma susținerii interviului pentru ocuparea funcțiilor vacante a personalului cu studii medicale medii/superioare

21.10.2019 

mun. Chişinău

       Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IC nr.41-AC din 28.05.2018, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de  21.10.2019, a decis:

Nr. crt. Numele, prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Nota finală a evaluării candidatului Rezultatul
 1.  Bragarenca Ilie  Medic ATI               9  Admis
 2.  Mămăliga Diana  Medic ATI  9  Admis
 3.  Turcu Tatiana  Medic ATI   9  Admis
 4.  Gujuman Sergiu  Medic ATI              9  Admis
 5.  Ieșanu Ion  Medic ATI              9  Admis
 6.  Bobu Ivan  Medic ATI                 9  Admis
 7.  Otean Cristina  Asistent medical    8  Admis
 8.  Buga Marina  Asistent medical     8  Admis
 9.  Vicolas Irina  Asistent medical  8  Admis
 10.  Balan Daria  Asistent medical    8  Admis
 11.  Matcovschi Ludmila  Asistent medical              8  Admis
 12.  Gonta Axenia  Asistent medical     8  Admis
 13.  Custova Fedora  Asistent medical       8  Admis
 14.  Cociorva Daniela  Asistent medical             8  Admis
 15.  Oleinic Luminita  Asistent medical        8  Admis
 16.  Novac Sabina  Asistent medical     8  Admis
 17.  Creciun Ana  Asistent medical               8  Admis
 18.  Soimu Svetlana  Asistent medical  8  Admis

În conformitate cu legislația în vigoare și procedura aprobată la nivelul instituției, rezultatul interviului va fi afișat pe avizierul instituției.

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație până la data de 25.10.2019.