MEDICAMENTE COMPENSATE


* Ordin Nr 733/500A Despre modificare şi completarea Ordinului nr. 492/139A din 22 aprilie 2013 "Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţa medicală"

* Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţa medicală (denumirile comerciale, care corespund DCI-urilor incluse în Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM nr.492/139-A din 22 aprilie 2013

* ORDIN Nr. 847/483 din 20.10.2015 despre modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 492/139-A din 22 aprilie 2013 "Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţa medicală"