Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie
     Instituţie curativ - profilactică, organizator-metodică, ştiinţifică şi didactică, fondata în anul 1984.
     În anul 1984, în baza serviciilor de cardio-reumatologie, de cardiologie chirurgicală şi a Laboratorului de Cercetări în Domeniul Cardiologiei al Institutului de Stat de Medicină ş Farmacie din Chişinău (fondat la 1978) a fost constituit Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Cardiologiei din Moldova. Fondatorul şi primul director al instituţiei - Mihail Popovici, academician al AŞM, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova pentru ştiinţă şi tehnică. În IMSP Institutul de Cardiologie activează circa 520 persoane, inclusiv 1 academician al AŞM, 11 doctori habilitaţi în medicină, 24 doctori în medicină, 60 medici categorie superioară.
     IMSP Institutul de Cardiologie este o unitate medicală strategică pentru Republica Moldova şi se constituie din 2 unitati functionale de suport - Dispensarul Cardiologic şi Clinica IMSP Institutului a Institutului de Cardiologie. În instituţie se acordă anual asistenţa medicală specializată la peste 30.000 de persoane cu diferite afecţiuni cardiovasculare. In Clinica institutului, conform Organigramei, funcţionează 4 Departamente, care includ în sine secţii clinice cu un numar total de 300 paturi, bloc de terapie intensivă, sală de cateterism cardiac, sală de electrofiziologie cardiaca şi laboratoare ştiinţifice. În total 9 secţii clinice şi 5 secţii paraclinice (cardiologie funcţională, radiologie, laborator clinico-biochimic, fizioterapie, farmacie). Laboratorul de cardiologie pediatrică activează în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Copii V. Ignatenco". Anual în institut sunt trataţi peste 8.000 de bolnavi cu afectiuni cardiovasculare. În baza a 2 secţii clinice activează 2 catedre de medicină internă ale USMF "Nicolae Testemiţanu".
      Direcţiile principale de activitate curativă şi cercetare ştiinţifică:
   profilaxia primară şi secundară a bolilor cardiovasculare
   asistarea urgenţelor cardiace şi a tulburărilor de ritm cardiac
   tratamentul complex al cardiomiopatiilor şi miocarditelor
   managementul hipertensiunii arteriale şi a insuficienţei cardiace
   studii fundamentale în domeniul etiopatogeniei afecţiunilor cardiovasculare
   cardiologia invazivă.
     Colaboratorii IMSP Institutul de Cardiologie si-au facut stagierea în Centre ştiinţifice prestigioase din SUA, Italia, Franţa, Israel, Germania, Rusia, Austria, Ungaria, Cehia şi Slovacia. Cu multe din acestea actualmente intretin relaţii productive de colaborare. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate în IMSP Institutul de Cardiologie sunt raportate regulat la numeroase foruri internaţionale, inclusiv la Congresele ordinare ale Societaţii Europene de Cardiologie, Congresele Naţionale de Cardiologie. Anual colaboratorii IMSP Institutul de Cardiologie publică circa 70 de lucrari ştiinţifice şi implementeaza în practica medicală peste 20 de elaborari şi metode inovatoare de diagnosticare şi tratament. Colaboratorii institutului sunt deţinatori a 26 invenţii, au circa 50 monografii, ghiduri, protocoale de diagnostic şi tratament, recomandări metodice.
     Doctorat şi postdoctorat:
Institutul de Cardiologie este abilitat pentru a desfăşura activitatea de doctorat şi postdoctorat. Anual sunt inmatriculaţi în doctorat 2-3 persoane cu forma de studii la zi şi cu frecvenţa redusă. În cadrul institutului işi desfăşoara activitatea Consiliul ştiintific Specializat preşedinte dl M.Popovici, academician al AŞM şi Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea cardiologie şi reumatologie (preşedinte Eleonora Vataman, dr. hab., prof. universitar). În ultimii 5 ani în şedinţele Consiliului ştiinţific specializat au fost susţinute 21 de teze de dr şi dr. hab (15/6) inclusiv 8 din Institutul de Cardiologie) Instituţia Medico-sanitară Publică Institutul de Cardiologie este acreditată atît la activitatea clinica cât şi la cea ştiinţifică.