unitate de primiri urgenţe 24/7 (022) 256-121
programarea pacienţilor (022) 72-75-69
    
  

Tratamentul infarctului miocardic acut prin coronarografie şi angioplastie pentru pacienţii asiguraţi CNAM.

 
IMSP Spitalul Clinic Republican

Societatea Europeană de Cardiologie

Noutati în medicină, educaţia profesională continuă

Centrul Naţional Stiinţifico-Practic de Medicină Urgentă

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare


<<

          Despre instituţie
          Condiţii de internare
          Drepturi şi responsabilităţi
          Sfaturi pentru pacienţi
          Programul unic al asigurării (var. scurtă)
          Programul unic al asigurării
          Servicii contra plată
          Hotărîre cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare nr. 1020 din 29.12.2011
          Coronarografie
          Angioplastia coronariană
          Medicamente compensate
          SUPORT INFORMATIV PENTRU PACIENŢI
          Lincuri utile
          Funcţii vacante
          Colaborare internaţională
          Protocoale clinice
          Acte DRG
          Organigrama
          Lege cu privire la exercitarea profesiunii de medic
          GHID privind aplicarea procedurii de comunicare şi consiliere a pacienţilor             Departamente şi secţii clinice
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *


© Copyright 2015 IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

CONTACTE:
Adresa: MD-2025, mun. Chisinau,
str. N. Testemiţanu, 29/1
Tel: +373 22 727511
Fax: +373 22 733600
Maxitaxi: 103,112,119,125,189,190,191,193
Autobuzul: 9
Amplasarea Institutului de Cardiologie pe harta Google
Urmăriţi-ne:     
        Rata vizitelor: 150526