×
Meniu

Planul de achiziţii pentru anul 2018 actualizat noiembrie 2018

Aprobat

Directorul IMSP Institutul de Cardiologie

_______________V.Moscalu

 

Planul de achiziţii pentru anul 2018

actualizat noiembrie 2018

Unitatea de măsură – mii lei

Descarcă documentul Planul de achiziţii pentru anul 2018

Nr.

d/o

Expunerea obiectului de achiziţie Suma estimativă planificată cu TVA

(mii lei)

Procedura de achiziţie aplicabilă Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică
Bunuri
1 Articole parafarmaceutice şi materiale de pansament 33000000-0 2700,0 Licitaţie publică / CAPCS Trim I 2018
2 Reagenţi biochimici, clinici şi hemostază, consumabile de laborator 33000000­-0 1800,0 Licitaţie publică/ CAPCS Trim I anul 2018
3 Materiale radiologice 33000000­-0 200,0 Licitaţie publică Trim IV 2017
4 Materiale angiografice 33000000­-0 3800,0 CAPCS Trim I 2018
5 Electrocardiostimulatoare de implant 33000000­-0 5350,0 CAPCS Trim I anul 2018
6 Materiale utilizabile pentru electrofiziologie 33000000­-0 3000,0 CAPCS Trim I 2018
7 Produse alimentare 15000000­-8 2600,0 Licitaţie publică Trim IV anul 2017, Trim II 2018
8 Legume fructe sezoniere 15000000­-8 80,0 MV sau COP Trim IV 2018
9 Corpuri de iluminat şi materiale electrice 35100000­-1 96,0 MV Trim I-II 2018
10 Consumabile pentru uz sanitar 44411000­-4 96,0 MV Trim I-II 2018
11 Mobilier 39100000­-3 635,0 Licitaţie publică Trim IV 2018
12 Preparate biodistructive 24000000­-4 160,0 COP Trim II anul 2018
13 Materiale de construcţie 44000000­-0 160,0 COP/LP Trim II-III anul 2018
14 Rechizite de birou 33000000­-0 50,0 MV/COP Trim II anul 2018
15 Detergenţi 39112100-1 150,0 COP Trim I  anul 2018
16 Produse petroliere 22800000-8 250,0 COP Trim IV anul 2017
17 Tehnica de calcul 22800000-8 400,0 COP/LP Trim II anul 2018
18 Clorura de var 18222000-1 15,0 MV Trim I-II anul 2018
19 Documentatie medicala 44512940-3 96,0 MV Trim I anul 2018
20 Inventar moale 30000000­-9 230,0 COP/LP Trim II-III 2018
21 Piese si accesorii pentru vehicule 39831200­-8 50,0 MV Trim III 2018
22 Medicamente (pentru viroze si/sau sezoniere si/sau neachizitoante centralizat) 09000000­-3 95,0 MV Trim III-IV 2018
23 Utilaj medical 30213000­-5 10000,0 LP/CAPCS Trim III-IV 2018
24 Panouri informative 22800000­-8 96,0 MV Trim III-IV 2018
25 Bunuri de uz gospodăresc 44512940­-3 96,0 COP Trim II-III 2018
26 Conditionere 39717200-3 79,0 MV Trim III-IV 2018
27 Automobil 34110000-1 300,0 LP Trim I  2018
28 Piese de schimb pentru utilaje medicale 34913000-0 2800,0 LP/COP Trim I-II 2018
29 Tehnica de uz gospodaresc 44400000-4 96,0 MV Trim II-III 2018
30 Jaluzele 39515400-9 30,0 MV Trim I 2018
31 Achiziționare simulator pacientECG, respirație, tensiune 39300000-5 90,0 MV Trim I 2018
32 Coolere cu apa pentru pacienti 15981100-9 50,0 MV Trim I 2018
33 Accesorii tehnice 30200000-1 30,0 MV Trim I 2018
34 Ascensor 42416100-6 1000,0 LP Trim IV 2018
35 Paturi multifuncționale pt adulți și brancarde 33100000-1 125 COP Trim I  2018
36 Utilaj necesar imbunătățirii sistemei existente de aprovizionare cu gaze medicale (sala operatie et.2) 33000000-0 335 COP Trim IV 2018
37 Sursa de alimentare pt aparat Dimension RXL 38434500-1 40,00 MV Trim I  2018
38 Uși pentru sala de operatii et.2 44221200-7 96,00 MV Trim I  2018
39 Dispozitiv de testare a monitoarelor de pacienti (Tester NIBP) 33000000-0 92,00 MV Trim I  2018
40 Cablu de interconectare IBP 31300000-9 35,0 MV Trim I  2018
41 Reagenti de laborator (neachizitionate in urma LP) 33000000-0 42,0 MV Trim III 2018
42 Licenta SQL Server 48218000-9 103,0 COP Trim II 2018
43 Sistem antiincendiar 35100000-5 30,0 MV Trim III 2018
44 Sistem de automatizare 35100000-5 30,0 MV Trim III 2018
45 Reactive pentru analizatorul automat de hemostaza Sysmex Ca 660 sistem inchis

 

33100000-1 53,0 MV Trim IV 2018
46 Licenta Team Viewer Business

 

72212000-4 9,0 MV Trim III 2018
47 Cuptor electric cu convectie

 

39711360-0 69,0 MV Trim IV 2018
48 Produs gel pentru mîini 33700000-7 40 MV Trim IV 2018
49 Rafturi pentru farmacie 39152000-2 50 MV Trim IV 2018
50 Levomisedan (med) 33000000-1 135 COP Trim III
51 Inventar inox 33100000-1 3700 LP Trim IV 2018-Trim I 2019
52 Reagenti de laborator neachizitionati centralizat 33000000-0 700 COP/LP Trim II-III 2018
53 Produse parafarmaceutice neachizitionate centralizat 33000000-0 155 COP Trim III 2018
54 Utilaj neachizitionat centralizat (utilaj fizioterapie) 33000000-0 98 COP Trim III 2018
55 Utilaj medical delagat spre achizitie de sine statator 33100000-1 1605 LP Trim IV 2018
56 Accesorii sanitare 44411000-4 96 MV Trim I 2018
57 Combustibil (2019) 09100000-0 215,0 COP Trim IV 2018
58 Produse alimentare sem I (2019) 15000000­-8 1200 LP Trim IV 2018
59 Articole parafarmaceutice, consumabile și obiecte de mică valoare (2019) 33000000-0 1500 LP Trim IV 2018
60 Reagenți pentru laborator 2019 33000000-0 3150 LP Trim IV 2018-Trim I  2019
61 Mobilier special pentru sala de operatie si laborator IMSP Institutul de Cardiologie 39100000-3 185,0 MV Trim IV 2018
Lucrări
1 Reparaţia capiatal, et 3, laborator și farmacie 45453000­-7 1600 LP Trim IV 2018
2 Repararea sălii de pansament la etajul 3 45453000­-7 112 LP Trim IV 2018
3 Schimbarea tavanului suspendat (et. 1 hol) 45453000-7 287 LP Trim IV 2018
4 Rparatia birourilor et2 (202-A), et3 (303-A) 45111291­-4 200 LP Trim IV 2018
5 Pavarea trotuarului la intrarea centrala si pe perimetru (dispensar) 45453000-7 230 LP Trim IV 2018
6 Repararea coșurilor de evacuare a gunoiului pe etaje 45453000-7 70 MV Trim I-II
7 Lucrari de reparații neprevazute 45453000-7 180 COP Trim IV
8 Lucrari suplimentare neprevazute initial max 15% din valoarea contractelor  initiale 45453000-7 355 ND Trim IV
Servicii
1 Servicii de deservire a ascensoarelor 50750000­-7 240,0 COP Trim IV 2017
2 Servicii de perfecţionare a cadrelor medicale cu studii superioare 79633000­-0 180,0 ND Trim I 2018
3 Servicii de perfecţionare a cadrelor medicale cu studii medii de specialitate 79633000­-0 100,00 ND Trim I 2018
4 Servicii de audit 79200000­-6 30,0 MV Trim I 2018
5 Servicii de reparaţie şi întreţinere a echipamentului video 50343000­-1 50,0 MV Trim I 2018
6 Servicii de deservire a utilajului medical 50400000­-9 1600,0 LP Trim I 2018
7 Servicii de determinare a dozelor individuale de expunere ale personalului expusi profesional la radiații ionizante 98390000­-3 15,0 MV Trimestrial
8 Servicii de metrologie a aparatajului medical 98390000­-3 90,0 MV Trim I-II anul 2018
9 Servicii de instalare si verificare a

echipamentului electric

51110000­-6 50,0 MV Trim II-III anul 2018
10 Servicii de spălare şi examinare hidraulică a sistemului de încalzire 98390000­-3 15,0 MV Trim III-IV anul 2018
11 Evaluarea stării radioprotecţie, dozimetrice control calităţii funcţionarii instalaţiilor radiologice 71700000­-5 10,0 MV Trim III anul 2018
12 Servicii de deratizare şi dezinsectare 98390000­-3 9,0 MV Trim IV 2018
13 Servicii de asigurări auto 66510000­-8 15,0 MV Trim I 2018
14 Servicii de reparaţie a mobilierului 50850000­-8 78,0 MV Trim III-IV 2018
15 Servicii de încarcare a cartuşelor5 22612000­-3 80,0 MV Trim I 2018
16 Curăţarea sistemelor deventilare, condiţionere si a boilerelor 50800000­-3 50,0 MV Trim III 2018
17 Reincarcarea stingătoarelor 98390000­-3 20,0 MV Trim I 2018
18 Servicii de verificare a devizelor de cheltuieli 71330000-0 15,0 MV Trim II-IV 2018
19 Servicii de evacuare și sterilizare a deșeurilor medicale 79900000-3 80,0 MV Trim I 2018
20 Servicii în domeniul semnaturii electronice 79900000-3 1,0 MV Trim II-IV 2018
21 Servicii de arhivare/copertarea dosarelor 79900000-3 30,0 MV Trim I-II 2018
22 Servicii de spalare si inchiriere a legeriei 98310000-9 520,0 LP Trim IV 2017
23 Servicii de arhitectura și servicii conexe 71200000-0 96,0 COP Trim IV 2018
24 Servicii de reparatie analizatorului StarDust MK15 50400000-9 40,0 MV Trim III 2018
25 Servicii de mentenanța și revizie a Angiografului Innova Optima CL 323i 50400000-9 30,0 MV Trim IV 2018
26 Servicii de reparație analizatorul StarDust MK15 50400000-9 38 MV Trim III 2018
27 Servicii de deservire a sistemului de ventilare 45331000-6 50 MV Trim IV 2018
28 Servicii de Hosting, deservire si mentenanta paginii Web

 

72230000-6 15,0 MV Trim IV 2018
29 Servicii de inchiriere si spalare a lengeriei

(suplimentar)

98310000-9 81,0 MV Trim  IV 2018
30 Servicii de spalare si inchiriere a lengeriei (2019) 98310000-9 655,0 LP Trim IV 2018

 

Președintele Grupului de Lucru                                                     Gh. Mărgineanu

Contabil-șef                                                                                    Iurașco Zinaida

Șef secție achiziții publice                                                              Cozma Radu